CALDERYS

Photo

Calderys har som mission att leverera värde till våra kunder. Vi är världsledande i att tillhandahålla eldfasta lösningar och tjänster. Vårt erbjudande till dig är byggt på att kombinera vår produktfolio av eldfasta produkter i världsklass med vår förmåga att leverera högkvalitativ service för projekthantering - från planering och installation till nyckelfärdiga lösningar.

CALDERYS Leverantör av eldfasta lösningar och tjänster

Photo

CEMENT & KALK

Calderys erbjuder specialinriktade produkter oavsett om infodringen består av monoliter, tegel eller en mix av dessa med nyckelfärdiga lösningar som uppfyller kraven på beständighet mot alkalikorrosion och nötning. Vi betraktas som en ledande leverantör av alla stora cementtillverkare och systemleverantörer (OEM).

CALDERYS Komplett leverantör

Photo

PETROKEMI & KEMIKALIER

Calderys tillhandahåller ett komplett utbud av eldfasta lösningar så som tegel, förankringar och installationstjänster. Vi levererar maximala prestanda, minskat underhåll och kostnadseffektiv installation. Våra högkvalitativa material är godkända för kolväteprocesser (HCP).

CALDERYS En pionjär i Indien

Photo

DIREKTREDUCERAT JÄRN (DRI)

Som pionjär i Indien har Calderys en väldokumenterad erfarenhet av att leverera tillförlitliga och säkra lösningar till både kol- och gaseldade verk. Dessutom har vi en mängd integrerade och kundanpassade tjänster för att hjälpa våra kunder förbättra effektiviteten på sina anläggningar.

CALDERYS Utvald leverantör i Sydafrika

Photo

FERROLEGERINGAR

Calderys erfarenhet av att genomföra komplexa projekt med ugnstillverkare gör att vi kan ge kunderna ökad produktivitet och tillgänglighet. Calderys är Sydafrikas största leverantör av eldfasta material och installatör för ferrolegeringar.

CALDERYS Leverantör av eldfasta lösningar och tjänster

Photo

ALUMINIUM

Calderys är en ledande leverantör till industrin för primär- och sekundäraluminium. Vi kan erbjuda kundanpassade ALKON®-produkter som är certifierade av världsledande aluminiumtillverkare. Våra nyckelfärdiga projektlösningar är kända över hela världen för sin kvalitet och tillförlitlighet.

CALDERYS Leverantör av världsledande monolitiska infodringar

Photo

GJUTERI

Calderys är världsledande inom järn- och metallgjuteriindustrin och tillhandahåller optimerad och förutsebar infodringslivslängd för alla ugnstyper. Vår världsberömda kvartsitbaserade massa från Sverige ger utmärkta resultat och driftsäkerhet.

CALDERYS Världens bästa lösningar för tapphål och rännor

Photo

Järn

Calderys har tillsammans med sina kunder och samarbetspartners utvecklat ett omfattande sortiment av avancerade och hållbara infodringskoncept för masugnar och rännor, som kan öka tillförlitligheten, säkerheten och infodringens livslängd. Våra tapphålsmassor och varma reparationer är världskända.

CALDERYS Leverantör av nyckelfärdiga eldfasta lösningar

Photo

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR

Tack vare vår långa erfarenhet av att hjälp stora konstruktionsföretag kan Calderys ta fram beprövade lösningar mot kraftig korrosion och nötning. Vi är också kända för våra unika kunskaper om installationsmetoder och kvaliteten på våra projektledningstjänster.

CALDERYS Leverantör av nyckelfärdiga eldfasta lösningar

Photo

Värmebehandlingsugn

Calderys kan som leverantör av nyckelfärdiga lösningar för alla typer av ugnar tillhandahålla innovativa lösningar för att öka tillgängligheten. Våra snabbhärdande och färdiggjutna produkter ger stora besparingar tack vare snabbare installation och uppvärmning.

CALDERYS Leverantör av nyckelfärdiga eldfasta lösningar

Photo

Pappersindustrin

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på våra speciella monolitiska eldfasta produkter. Med specialiserad teknisk support som har kunskap om eldfasta material och de olika processerna inom pappersindustrin samt erfarna arbetsledare och installatörer, kan Calderys tillhandahålla teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

CALDERYS Komplett leverantör av eldfasta material

Photo

STÅL

Våra långa erfarenhet har gjort Calderys till en ledande leverantör till stålindustrin, med ett komplett sortiment av basiska och aluminiumbaserade produkter, färdiggjutna lösningar och monolitisk teknik för stålskänkar. Vi erbjuder bättre energiutnyttjande, färre driftstopp och längre mellanrum mellan reparationer.

CALDERYS Leverantör av nyckelfärdiga eldfasta lösningar

Photo

PANNOR OCH KRAFTVERK

Calderys lösningar för pannor och kraftverk har hög beständighet mot termisk chock, nötning och korrosion. Vår innovativa sprutinstallationsteknik och utmärkta projektledningstjänster ger snabbare reparationer och kortare driftstopp.

1
 • New Customer Net
 • Nyheter/Events

  • Season's Greetings, Dec 21, 2017

   Season's Greetings from Calderys

  • Calderys Europe - now organized by market segments, Jun 08, 2017

   Calderys is making a positive change to its European business by aligning the organization by ?market segments?

  • Calderys Congress 2017 in Edinburgh, UK, May 26, 2017

   The Calderys Congress 2017 was held in Edinburgh, UK, May 7-10, 2017.

 • Jobb & Karriär

  Calderys Jobs Opportunities

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com