Calderys

CALDERYS expertis inom aluminium

 

CALDERYS Expertise in Aluminium

Calderys har varit verksam inom aluminiumindustrin över hela världen i mer än 60 år med goda framgångar och betraktas som en ledande leverantör till primär- och sekundärindustrin samt aluminiumgjuterier. Vår banbrytande implementering av innovativa monolitiska produkter, till exempel ALKON®, och våra konstruktionslösningar säkrar lönsamheten tack vare bättre energiutnyttjande, färre driftstopp och längre mellanrum mellan reparationer. Vår globala närvaro och lokala erfarenhet gör att vi kan erbjuda passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet. Inom aluminiumindustrin fokuserar vi på följande områden:

  • Säkerhet, tillförlitlighet och utrustningens produktivitet
  • Förhindra korundbildning
  • Mekanisk hållfasthet

Produkter & användningsområden

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på vår monolitiska produktserie ALKON® (Aluminium Contact).

Utrustning i primäraluminiumindustrin som till exempel anodugnar, roter- och gaseldad ugn för framställning av aluminiumoxid, elektrolysugnar och gjuterier är alla mycket bekant terräng för Calderys. De senaste åren har Calderys utfört arbeten i stora verk, som till exempel prefabricerade block för skiljeväggar i anodugnar för Mesaieed, Qatar och en 800 000 tons ugn med förbakade anoder i Bahrain.
Ugnar och utrustning med eldfasta infodringar som kommer i kontakt med flytande aluminium utsätts för kraftig korrosion från korundbildningar, vilket skapar avlagringar och mekanisk påverkan. Enheter som utsätts för denna kraftiga korrosion är:

Tank melting and
holding furnaces
Add

Calderys erbjuder nya starka referenser till sina kunder, från Dunkerque till Issoire, Neuf-Brisach, Alvines, La Coruña, Hamburg och Sierre. Calderys är också en av de ledande leverantörerna till aluminiumindustrin i Japan och har bra marknadsandelar i Kina och Taiwan, genom leverans av nyckelfärdiga aluminiumverk.
Calderys har utvecklat en speciell produktserie, ALKON® range , för att lösa problemenen med korrosionsangrepp. Vår inblick i korundbildningen med nya moderna legeringar som innehåller magnesium, zink och andra ämnen som strontium, har föranlett utvecklingen av mycket tunga gjutmassor. Speciella tillsatser som blandas in i våra lågcementmassor gör att de moderna legeringarna inte kan tränga in i de tunga gjutmassorna. Gjutmassan har låg porositet och hög mekanisk hållfasthet som motstår mekaniskt slitage vid chargering, rengöring och avslaggning av metallen.
Med ALKON® CAST 204 och ALKON® CAST LB 85 har Calderys har tagit fram några av de mest sålda eldfasta materialen i världen, med beständigt skydd mot genomträngning och hög mekanisk hållfasthet som klarar stötar från tackor.

ALKON®-serien uppfyller även kraven för aluminiumindustrin som erfordrar korta stopp och snabba installationer. Calderys var först med att lansera två specialutvecklade produkter, ALKON® SPRAYCAST för våtsprutning och ALKON® GUN L för sprutning av tunga gjutmassor med låg porositet, avsedda för nya spruttekniker i lågcementprodukter med hög korrosionsbeständighet och mekanisk hållfasthet. Calderys har även tagit fram ett speciellt sortiment av monolitiska produkter, vilka reducerar tiden för torkeldning med 50 % Tidsbesparing.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Våra erfarna arbetsledare och installatörer tillhandahåller sakkunnig teknisk support. Calderys tillhandahåller teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på kundens behov. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, projektledning, utrustning samt installationsutbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen för optimal funktion.
Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll vilket vi kan utföra beroende på kundens behov. Calderys i Norden utför fler än 1000 uppdrag per år. Vi kan ge er service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp..

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på aluminiumindustrin hjälper kunderna med deras behov.Med manteln som utgångspunkt konstruerar vi en komplett infodring med värmegenomgångsberäkning, visar temperaturen på mellanlager och mantel samt beräkning av tjockleken på respektive lager:

Bad:

hetyta av gjutmassa för kontakt med aluminium, isolerande spärrlager av gjutmassa för att förhindra skador vid oavsiktlig infiltering och närmst mantel ett isolerlager av lämpligt material.

Övre sidoväggar:

täta sprutmassor för hetytor med god beständighet mot termisk chock och alkalier, isoleringslager och förankring med förankringstegel eller metalliska förankringar, expansionsfogar och prefabricerade gjutna brännarstenar så att brännarna kan startas vid mitten av torkschemat (utförs med externa brännare).

Tak:

upphängda med keramiska förankringar, hetyta med tunga gjutmassor med god termisk chockbeständighet och isoleringslager för att säkerställa låg utvändig temperatur under metallstagen.
Vi tar fram konstruktionsritningar med materialförteckning, kostnadskalkyl, planering, installation och torkeldning.

Calderys blir ofta ombedda att vara med vid utvecklingen av tekniska lösningar som omfattar noggranna specifikationer. Eftersom vi är väl insatta i våra kunders processer kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Calderys har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar, vilket har skapat många långsiktiga kundrelationer. Vårt strategiska samarbete med kunderna ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 60 års erfarenhet inom aluminiumindustrin har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

ALKON® -sortimentet | Korundslitage

Case studies 01

ALKON® utvecklades specifikt för att lösa problemen med slitage i ugnar för primär- och sekundäraluminium.

Läs mer

Snabbtorkande | Produkter

Case studies 01

Calderys innovativa snabbtorkande gjutmassor utan cement ger utmärkt mekanisk hållfasthet, snabb torkeldning och uppvärmning och utan härdningstid, vilket leder till tids- och energibesparingar

Läs mer

Projektledning | Intervju

Case studies 01

Med en kombination av tekniska kunskaper och praktisk erfarenhet bidrar våra engagerade projektledare med vad som krävs för att genomföra installationer och specialprojekt över hela världen.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com