Calderys

CALDERYS expertis inom avfallsförbränning

 

CALDERYS Expertise in Waste incineration

Calderys har över 100 års framgångsrik erfarenhet av avfallsförbränning och betraktas som en ledande leverantör inom detta område. Vi levererar nyckelfärdiga lösningar och/eller eldfasta material till de tio främsta konstruktionsföretagen. Vår banbrytande implementering av innovativa monolitiska produkter och konstruktionslösningar, säkrar lönsamheten tack vare bättre energiöverföring, färre driftstopp och snabbare reparationer. Vår globala närvaro och lokala erfarenhet gör att vi kan erbjuda passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet. För våra kunder inom avfallsförbränning fokuserar vi på följande områden:

  • Säkerhet, tillförlitlighet och utrustningens produktivitet
  • Värmeöverföring
  • Skydda tubväggen mot korrosion
  • Stränga miljöskyddsregler för förbränning av NOx

Produkter & användningsområden

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på våra speciella monolitiska eldfasta produkter. På avfallskraftverk finns följande enheter:

Tank melting and
holding furnaces
Add

Anläggningarna utsätts ofta för slitage så som kraftig korrosion och nötning,som orsakas av gaser, cirkulerande sand och avfallets kemiska sammansättning. Calderys har utvecklat en speciell produktserie för att lösa dessa problem. Våra lågcementgjutmassor har hög mekanisk hållfasthet och hög nötningsbeständighet. Speciella tillsatser i lågcementgjutmassor, till exempel SiC (en blandning av kisel och zirkon), kan öka alkalibeständigheten. Vi har utvecklat en ny produkt avsedd att skydda tubväggarna och filter, CALDE™ PATCH PT 90 HR, en kallhärdande hydraulisk gjutmassa med fosfat som har mycket hög nötningsbeständighet.

Vi tog nyligen fram ett antal lågcementgjutmassor med alkalibeständig form, men utan tillsatser som bryts ner under speciella förhållanden (höga temperaturer, slamförbränning etc.) De har installerats med utmärkta resultat.

Den eldfasta infodringen måste tåla påfrestningar och dessutom säkerställa värmeöverföringen till tubväggarna. På grund av lagstiftningen är reduceringen av kväveoxider till kväve mycket viktigt. Med SiC-tillsatser i lågcementgjutmassor kan man förändra värmeöverföringen som sedan kan anpassas efter OEM-tillverkarens krav. Vår produktserie CALDE™ innehåller mellan 10 % och 90 % SiC-tillsatser. I områden som kräver hög temperatur, till exempel i den första kammaren där kväveoxider reduceras till kvävgas, är produkter med låg SiC-halt och/eller alkalibeständig form lämpligast.

Avfallsförbränningsindustrin vill ha korta driftstopp och snabba installationer. Calderys var först med att lansera två produktfamiljer speciellt anpassade för de nya sprutteknikerna, CALDE™ SPRAYCAST för våtsprutning och CALDE™ GUN L för sprutning av tunga gjutmassor med låg porositet för lågcementmassor med hög nötnings- och alkalibeständighet. Livslängden på dessa sprutmassor är ungefär densamma som på motsvarande vibrerbara gjutmassor. Calderys har nyligen tagit fram ett speciellt sortiment av snabbhärdande monolitiska produkter som reducerar tiden för torkeldning med 50 %

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Våra erfarna arbetsledare och installatörer med kännedom om eldfasta material och avfallsförbränning tillhandahåller teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, projektledning, utrustning samt installationsutbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. I vissa fall och beroende på situationen kan vi ge service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på avfallsförbränning hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadsförslag, planering, installation och torkeldning.

Calderys blir ofta ombedd att vara med när tekniska lösningar som täcker särskilda krav ska tas fram. Då vi är väl insatta i de specifika processerna för varje förbränningsugn, från rosterugnar till cirkulerande fluidiserade bäddar, kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har på så sätt skapat många långsiktiga samarbeten med våra kunder, slutanvändare och konstruktionsföretag. Vårt strategiska samarbete med kunderna ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 100 års erfarenhet av avfallsförbränning har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Sprutning | Låg porositet

Case studies 01

Calderys innovativa installationsteknik för täta sprutmassor med låg porositet kan öka installationskapaciteten på plats med cirka 50 %.

Läs mer

Snabbtorkande | Produkter

Case studies 01

Calderys innovativa snabbtorkande gjutmassor utan cement ger utmärkt mekanisk hållfasthet, snabb torkeldning och uppvärmning och utan härdningstid, vilket leder till tids- och energibesparingar

Läs mer

Alkalikorrosion | Calderys lösningar

Case studies 01

Calderys utvecklar produkter för att öka alkalibeständigheten. Se varför vissa gjutmassor berikas med speciella tillsatser och hur andra kan bekämpa korrosion med en speciell matriskonstruktion.

Läs mer

Nötning | Calderys lösningar

Case studies 01

Calderys utvecklar produkter för att öka alkalibeständigheten. Se varför vissa gjutmassor berikas med speciella tillsatser och hur andra kan bekämpa korrosion med en speciell matriskonstruktion.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com