Calderys

CALDERYS expertis inom järn

 

CALDERYS Expertise in Iron

Med över 60 års erfarenhet inom järnindustrin är Calderys marknadsledande i Europa och en stor aktör på världsmarknaden. Våra innovativa, högpresterande monolitiska lösningar som är både modulära och anpassningsbara täcker alla steg i järntillverkningen; från koks- och malmberedning till masugnar, och i slutänden, transport av flytande råjärn. Tack vare nära samarbete med våra kunder bidrar våra lösningar till ökad produktivitet och kvalitet i järnframställningen, och hjälper också till att möta kraven på tillförlitlighet och säkerhet genom att:

  • Öka tillgängligheten för produktionsutrustningen genom ökad livslängd och färre driftstopp.
  • Minska enhetskostnaden för råjärn genom fortlöpande optimering av de eldfasta lösningarna.
  • Förbättra arbetsmiljön genom användningen av ofarliga och miljövänliga produkter som till exempel våra hartsbundna tapphålsmassor.

Produkter och användningsområden

Vårt omfattande sortiment för järnframställning består av bl a magnesit, aluminiumoxid-, kol- och kiselkarbidbaserade produkter. Här ingår täta och självflytande gjutmassor, torra sprutmassor, våta sprutmassor, stampmassor och plastiska massor, torra vibrerbara massor, injekteringsprodukter, tapphålsmassor med vårt specialsortiment CALDE™ TAP samt förtillverkade formar.

Vår utvecklingsprocess baserar sig på världsledande forskning och utveckling i kombination med engagerade experter på järntillverkning som förutsäger och tar fram anpassade lösningar för framtida behov. Vi anordnar dessutom skräddarsydda utbildningar på våra anläggningar och bidrar till ett närmare samarbete med våra kunder.

Koksugnar och sinterverk

Vi tillhandahåller flera lösningar baserade på olika installationsmetoder, bland andra färdiggjutna element för koksugnsdörrar eller sinterverkstak, stampmassor för nya installationer i sinterverk samt sprutmassor för allmänt underhåll i koksverk.

Masugn

Vi erbjuder kompletta och moduluppbyggda lösningar som förlänger kampanjlängden. För nya ugnar inkluderar den nya fullständiga eldfasta infodringen högteknologiska eldfasta material, beroende på om kylelementen (staves) är av gjutjärn eller koppar. På slitna ugnar utförs detta med olika reparationsmetoder som till exempel invändig torr- eller våtsprutning, injektering från rastern till det övre schaktet och genom tapphålet och i stället. Om produkten ska våtsprutas eller torrsprutas behärskar Calderys, via specialavdelningen, utan problem alla steg i masugnsreparationen, antingen genom användning av ställning eller med robot. Calderys utför varje år cirka tio reparationer.

Tapphall

Casthouse Floor
Tapphall
Add

Vi erbjuder mycket effektiva lösningar för tapprännor, slaggrännor och vickrännor (från nyinstallation till underhållsreparationer) för att garantera total driftsäkerhet, uppnå långa kampanjer och minska driftavbrotten för underhåll. Vi betraktas som marknadsledande inom monolitiska infodringar för rännor. Vårt omfattande sortiment för tapphallar består av aluminium- och grafitbaserade produkter. Här ingår täta och självflytande gjutmassor, torra sprutmassor, våtsprutningsmassor, stampmassor och plastiska massor, torra vibrerbara massor och förtillverkade formar. För övriga anläggningar i tapphallen, till exempel rännhuvar, har vi passande produkter som ger snabb och enkel installation såväl som lång livslängd.

Tapphålsarbete på masugn

Blast Furnace
Tapphålsarbeten (fyllning, borrning, gjutning)
Add

Vi har utvecklat och tillverkat tapphålsmassa i över 30 år och är i dagsläget en av marknadsledarna inom tapphålsteknik med vår produktserie CALDE™ TAP. Över 60 hål är fyllda med våra tapphålsmassor i 20 olika länder. Vi levererar kundanpassade lösningar som bygger på ett komplett sortiment av tapphålsmassor. Våra tapphålsmassor förenar olika teknologier (europeisk och japansk) och klarar alla förekommande driftsförhållanden i ugnar och tapphål. Vi är mycket uppmärksamma på kraven för hälsa och säkerhet och driver fram utvecklingen av ofarliga och miljövänliga produkter.

Transport av hett råjärn

Vi erbjuder olika monolitiska produkter och installationsmetoder (gjutning, sprutning, våtsprutning) för att öka kampanjlängden och reducera enhetskostnaden för torpedovagnar och transportskänkar.

Behandling av järn

Vi levererar kundanpassade avsvavlingslansar som har lång livslängd och klarar olika driftsförhållanden.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Med specialiserad teknisk support som har kunskap om eldfasta material och järntillverkning samt erfarna arbetsledare och installatörer, kan Calderys tillhandahålla teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, kontroll, utrustning samt utbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. I vissa fall och beroende på situationen kan vi vara på plats 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp. Ett exempel är underhållet av rännor i tapphallar där Calderys har avtal som löper på ett till flera år på över 30 anläggningar i världen.

Totalentreprenad nya projekt

KAPACITET FÖR NYA PROJEKT

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på järnindustrin hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadsberäkningar, installation, torkeldning samt instruktioner och planering för uppstart och drift.

Calderys blir ofta ombedd att vara med när en teknisk lösning som täcker särskilda krav ska tas fram. Förra året fanns vi på plats i över 75 rännor i 20 länder, något som gör oss väl insatta i de specifika processerna hos varje kund. Vi kan konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har därför skapat många långsiktiga kundrelationer. Vårt strategiska samarbete med kunden ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 60 års erfarenhet inom järnindustrin har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Tapphål | Ledande lösningar

Case studies 01

CALDE™ TAP-produkterna, en serie tapphålsmassor som har tagits fram för möta kraven från masugnsindustrin. ökar produktiviteten, säkerheten, effektiviteten och livslängden på masugnens härd.

Läs mer

Injektering i masugnens härd |

Case studies 01

Calderys utvecklar en innovativ och effektiv lösning som tätar hål och förstärker eldfasta infodringar; idealisk för att reparera känsliga områden (hotspots) på masugnens mantel och gasinfiltrering runt tapphålet.

Läs mer

Masugnsreparationer |

Case studies 01

Calderys sprutreparation med robot är avsedd att öka flexibiliteten för ugnsdriften och samtidigt minska driftstoppen. Installationen utförs med robot för ökad säkerhet.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com