Calderys

CALDERYS expertis inom cement och kalk

 

CALDERYS expertis inom cement och kalk

Calderys har varit verksam inom cement- och kalkindustrin över hela världen i mer än 100 år med goda framgångar och betraktas som en ledande leverantör av alla stora cementtillverkare såväl som de tio främsta systemleverantörerna i världen, inklusive kinesiska företag. Vår banbrytande implementering av innovativa monolitiska produkter och konstruktionslösningar säkrar lönsamheten, tack vare jämna driftsförhållanden, färre driftstopp och längre mellanrum mellan reparationer. Vår globala närvaro och lokala erfarenhet gör att vi kan erbjuda passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet. Inom cementindustrin fokuserar vi våra resurser på följande områden:


Och inom kalkindustrin koncentrerar vi oss på:

 • Säkerhet, tillförlitlighet och utrustningens produktivitet
 • Nötningsbeständig infordring
 • Infodring beständig mot alkalisk korrosion

Produkter & användningsområden

Produkter och användningsområden cement

Cement Plant-Gunning installation
Cementfabrik-sprutinstallation
Add

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på våra monolitiska eldfasta produkter. På cementfabriker finns bland annat

 • värmeväxlare
 • cykloner med förkalcinering
 • inloppskammare
 • brännarhuvar
 • nosringar
 • brännarlansar och kylare

som alla utsätts för kraftigt slitage och korrosion orsakad av alkalier, svavel och klorid som härstammar från råmjölet, bränslen och alternativbränslen. Calderys har utvecklat ett speciellt produktsortiment som uppfyller de specifika kraven för slitage och korrosion på cementfabrikerna. Lågcementgjutmassor har hög mekanisk hållfasthet och hög nötningsbeständighet. En av dessa gjutmassor är den välkända storsäljaren CALDE™ CAST GIBRAM som är extremt beständig mot nötning och mekanisk påverkan. Speciella tillsatser i lågcementgjutmassor, till exempel en blandning av kisel och zirkon, kan öka alkalibeständigheten. Vår CALDE CAST™ NA 48 QD som är avsedd för cementfabriker är ett exempel på en produkt som är mycket alkalibeständig.

Vi har nyligen tagit fram och installerat ett antal lågcementgjutmassor med alkalibeständig formel med goda resultat. De innehåller inga tillsatser som ofta brukar brytas ner under speciella förhållanden (höga temperaturer, slamförbränning etc.)
Cementindustrin vill ha korta driftstopp och snabba installationer. Calderys var först med att lansera två produktfamiljer speciellt anpassade för de nya sprutteknikerna – CALDE™ SPRAYCASTför våtsprutning och CALDE™ GUN L för sprutning av tunga gjutmassor med låg porositet (se fokus om ny sprutteknik). Båda produktserierna är lågcementmassor med hög nötnings- och alkalibeständighet. Calderys har även tagit fram ett speciellt sortiment av monolitiska produkter som reducerar tiden för torkeldning med 50 % (se fokus QDNCC – Tidsbesparing).

Produkter och användningsområden kalk

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på våra monolitiska eldfasta produkter. På kalkverken finns bland annat

 • roterugnar för kalk till pappers- och stålindustrin,
 • värmeväxlare,
 • cykloner med förkalcinering,
 • inloppskammare,
 • ugnshuvar,
 • nosringar,
 • brännarlansar och kylare,
 • vertikala schaktugnar

som alla utsätts för kraftigt slitage (se fokus om nötning) medelkraftig korrosion orsakad av alkali (se fokus om korrosion av alkali), som härstammar från kalk och bränslen. Lågcementgjutmassor har hög mekanisk hållfasthet och hög nötningsbeständighet. Speciella tillsatser i lågcementgjutmassor, till exempel en blandning av kisel och zirkon, kan öka alkalibeständigheten.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Våra erfarna arbetsledare och installatörer tillhandahåller sakkunnig teknisk support. Calderys tillhandahåller teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet (se fokus Eclepens/Juracement). Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, projektledning, utrustning samt installationsutbildning. Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll vilket vi kan utföra beroende på kundens behov. Calderys i Norden utför fler än 1000 uppdrag per år. Vi kan ge er service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på cement- och kalkindustrin hjälper kunderna med deras behov, bl.a.: en komplett eldfast konstruktion med monolitiska material, en blandning av tegelinfodring och monolitiska material, värmegenomgångsberäkning, kostnadskalkyler, planering, installation och torkeldning.

Calderys blir ofta ombedd att vara med vid utvecklingen av tekniska lösningar. Eftersom vi är väl insatta i våra kunders processer kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Calderys hjälper dagligen kunderna med deras verksamhet runt om i världen, bland annat genom att ansvara för en nyckelfärdig anläggning på Cypern till en kinesisk kund. En sådan hög nivå bevisar att Calderys har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar, vilket har skapat många långsiktiga kundrelationer. Calderys får beställning på tre till fyra nya linjer varje år. Våra strategiska samarbeten med kunderna ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 100 års erfarenhet inom cementindustrin har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Sprutning | Låg porositet

Case studies 01

Calderys innovativa installationsteknik för täta sprutmassor med låg porositet kan öka installationskapaciteten på plats med cirka 50 %.

Läs mer

Snabbtorkande | Produkter

Case studies 01

Calderys innovativa snabbtorkande gjutmassor utan cement ger utmärkt mekanisk hållfasthet, snabb torkeldning och uppvärmning och utan härdningstid, vilket leder till tids- och energibesparingar

Läs mer

Alkalikorrosion | Calderys lösningar

Case studies 01

Calderys utvecklar produkter för att öka alkalibeständigheten. Se varför vissa gjutmassor berikas med speciella tillsatser och hur andra kan bekämpa korrosion med en speciell matriskonstruktion.

Läs mer

Nötning | Calderys lösningar

Case studies 01

Calderys utvecklar produkter för att öka alkalibeständigheten. Se varför vissa gjutmassor berikas med speciella tillsatser och hur andra kan bekämpa korrosion med en speciell matriskonstruktion.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com