Calderys

CALDERYS expertis inom pannor

 

CALDERYS Expertise in Boiler

Calderys har arbetat med pannor i över 100 år med goda framgångar och betraktas som en ledande leverantör inom detta område. Våra senaste installationer i Norden, Polen och Tyskland samt Indien och Kina har varit den bästa vägen för att implementera våra banbrytande monolitiska produkter och konstruktionslösningar, som garanterar lönsamheten tack vare bättre energiutnyttjande, färre driftstopp och längre mellanrum mellan reparationer. Vår globala närvaro och lokala erfarenhet gör att vi kan ta fram passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet. Inom området pannor fokuserar vi våra resurser på följande områden:

  • Säkerhet, tillförlitlighet och utrustningens produktivitet
  • Förbättra beständigheten mot termisk chock, nötning och korrosion

Produkter & användningsområden

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på våra monolitiska eldfasta produkter. Pannor finns som:

Tank melting and
holding furnaces
Add

Pannorna utsätts för slitage, bland annat kraftig nötning ,korrosion orsakad av syror (koks som förbränns avger höga halter med svavel) och kolmonoxid (i nedre delen av förbränningskammaren vilket orsakar sprickor och spaltning) samt termiska chocker. Värmereglering är mycket viktigt i kraftvärmeverk eftersom ångturbinens behov av ånga avgör hur mycket bränsle som behöver förbrännas. Det leder till kraftiga värmeväxlingar med start och stopp av förbränningen, vilket sänker temperaturen från 800-900 grader till 200-300 grader. Det här sker allt mellan en gång i veckan och tio gånger om dagen och kan orsaka allvarliga skador på infodringen om den inte är riktigt konstruerad. Calderys har utvecklat en speciell produktserie, CALDE™ CAST M, som klarar driftsförhållandena och slitaget i den här typen av pannor. Dessa medium- och lågcementgjutmassor har hög mekanisk hållfasthet, hög nötningsbeständighet och hög beständighet mot termisk chock. De klarar olika typer av slitage och har lång livslängd. Vid risk för korrosion orsakad av kolmonoxid används en motsvarande kolmonoxidbeständig produkt. Det finns även alkalibeständiga gjutmassor med liknande mekaniska egenskaper, för pannor som eldas med biomassa. Vår fosfatbundna stampmassa CALDE™ RAM, känd för sin utmärkta nötningsbeständighet, är lösningen på korrosion orsakad av svavel från förbränningen av petroleumkoks. För utsatta områden i cyklonerna på cirkulerande fluidbäddpannor används med fördel storsäljaren CALDE™ CAST GIBRAM.

Den eldfasta infodringen måste inte bara tåla dessa påfrestningar, utan även säkerställa värmeöverföringen till tubväggarna. SiC-tillsatser förändrar värmeöverföringen för att optimera verkningsgraden. För att åstadkomma det innehåller vår produktserie CALDE™ mellan 10 % och 90 % SiC-tillsatser.

Pannor kräver korta driftstopp och snabba installationer. Calderys var först med att lansera två produktfamiljer speciellt anpassade för de nya sprutteknikerna, CALDE™ SPRAYCAST för våtsprutning och CALDE™ GUN L för sprutning av tunga gjutmassor med låg porositet (se fokus – ny sprutteknik), för lågcementmassor med hög nötnings- och alkalibeständighet. Livslängden på dessa sprutmassor är ungefär densamma som på motsvarande vibrerbara gjutmassor.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Våra erfarna arbetsledare och installatörer med kännedom om eldfasta material och pannor tillhandahåller teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, projektledning, utrustning samt installationsutbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. I vissa fall och beroende på situationen kan vi ge service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på pannor hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadsförslag, planering, installation och torkeldning. Vi är leverantör till de tio främsta konstruktionsföretagen i världen.

Calderys blir ofta ombedd att vara med vid utvecklingen av tekniska lösningar. Då vi är väl insatta i de specifika processerna för varje enhet kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har på så sätt skapat många långsiktiga samarbeten med våra kunder, slutanvändare och konstruktörer som lovordar våra produkter (se intervju med Lars Johnsson). Våra strategiska samarbeten med kunderna ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 100 års erfarenhet av pannor har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Sprutning | Låg porositet

Case studies 01

Calderys innovativa installationsteknik för täta sprutmassor med låg porositet kan öka installationskapaciteten på plats med cirka 50 %.

Läs mer

Snabbtorkande | Produkter

Case studies 01

Calderys innovativa snabbtorkande gjutmassor utan cement ger utmärkt mekanisk hållfasthet, snabb torkeldning och uppvärmning och utan härdningstid, vilket leder till tids- och energibesparingar

Läs mer

Alkalikorrosion | Calderys lösningar

Case studies 01

Calderys utvecklar produkter för att öka alkalibeständigheten. Se varför vissa gjutmassor berikas med speciella tillsatser och hur andra kan bekämpa korrosion med en speciell matriskonstruktion.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com