Calderys

CALDERYS expertis inom ferrolegeringar

 

CALDERYS Expertise in Ferro-Alloy

Calderys har över 30 års erfarenhet inom ferrolegeringsindustrin. Vi är den största leverantören/installatören i Sydafrika och utvald leverantör till Outokumpus sinterverk. Vår banbrytande implementering av innovativa monolitiska produkter och konstruktionslösningar säkrar lönsamheten, tack vare jämna driftsförhållanden, färre driftstopp och längre mellanrum mellan reparationer. Vår globala närvaro och lokala erfarenhet gör att vi kan erbjuda passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet. Vi kan leverera eldfasta lösningar till alla områden inom ferrolegeringsindustrin, inklusive:

 • Sinterverk
 • Förvärmare
 • Ugnstak och kanaler
 • Matarrör
 • Skänkar
 • Rännor
 • Tapphålsreparationer
 • Tapphålsmassa
 • Ugnsrenovering- Ugnsrenovering


Vi har ett nära samarbete med ugnstillverkare och kunder för att:

 • Minska produktionskostnaderna genom att optimera våra eldfasta produkter
 • Öka produktiviteten och maskintillgängligheten genom att öka livslängden och reducera driftstoppen för underhåll
 • Förbättra arbetsmiljön genom användningen av miljövänliga produkter såsom våra tjärfria tapphålsmassor.

Produkter och användningsområden

Vårt omfattande produktsortiment för ferrolegering består av aluminiumoxid-, kol- och kiselkarbidbaserade produkter. Här ingår täta och självflytande gjutmassor, torra sprutmassor, våtsprutningsmassor, stampmassor och plastiska massor, torra vibrerbara massor, injekteringsprodukter, tapphålsmassor samt förtillverkade formar.

Vår utvecklingsprocess baserar sig på världsledande forskning och utveckling i kombination med engagerade experter på ferrolegering som förutsäger och tar fram anpassade lösningar för framtida behov. Vi anordnar dessutom skräddarsydda utbildningar på våra anläggningar och bidrar till ett närmare samarbete med våra kunder.

Sinterverk

Sinter Plants
Sinterverk
Add

Calderys har stor kunskap om installationer av sinterverk runtom i Sydafrika. Våra installationsavdelningar utför alla erforderliga reparationsarbeten med hjälp av vår senaste teknik och installationsmetoder – vilket ger längre livslängd på infodringen och färre driftstopp. Vi har utmärkta affärsrelationer med Outokumpu Finland (sinterverkkonstruktör). Alla eldfasta material till nya sinterverk levereras för närvarande av Höganäs – Calderys produktionsanläggning i Sverige.

Förvärmare

Med den nyaste utrustningen och erfaren personal bygger vi ett antal förvärmare och utför vid behov även reparationsarbeten.

Ugnstak och kanaler

Våra utvecklings- och installationsavdelningar har installerat ugnstak och kanaler på plats såväl som på våra anläggningar. Vår mycket effektiva torkeldningsutrustning och skickliga personal gör att en del kunder föredrar att göra installationen hos oss och sedan transportera tillbaka hela enheten till deras anläggning. Vi utvecklar hela tiden bättre eldfasta material för den här typen av installationer och förbättrar installationsprocessen.

Matarrör

Feed Chutes
Matarrör
Add

Under de senaste fem åren har Calderys tagit fram ett mycket nötningsbeständigt material som invändigt slitfoder på matarrören, med längre livslängd och bättre kostnadseffektivitet som resultat.

Skänkar

Eftersom det är viktigt för oss med perfekt fungerade skänkar med längre livslängd, arbetar våra avdelningar dagligen med förbättringar som ger oss bättre kostnad per ton producerat stål. Därför är det viktigt för oss att använda väl fungerande produkter, driftsäker utrustning och kunnig arbetskraft med arbetsledning.

Tapprännor

Det finns många typer av rännor vilka varierar från anläggning till anläggning. Därför arbetar vi mycket nära människorna på anläggningen för att installera det bästa eldfasta materialet.

Tapphålsreparationer

Då och då behöver tapphålsområdet repareras. Tappblocket och ett litet antal tegelstenar runt blocket måste rivas ut med modern utrustning och sedan installeras igen.

Tapphålsmassa

Calderys har flera typer av massor, bland annat miljövänlig massa, som täcker alla behov i fråga om funktion och säkerhet. Vi arbetar nära kunden för att hitta den effektivaste metoden och förändringen mellan standardmassan och reparationsmassan.

Ugnsrenovering

Calderys är utvald installatör för Graftech ”kallinfodringar” för nyckelfärdiga projekt och levererar dessutom alla keramiska infodringsmaterial. För konventionella infodringar samordnar vi med kundens konstruktion för att leverera och installera våra senaste monolitiska infodringar.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Med specialiserad teknisk support som har kunskap om eldfasta material och ferrolegering, kan våra erfarna arbetsledare och installatörer tillhandahålla teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, kontroll, utrustning samt utbildning. Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. I vissa fall och beroende på situationen kan vi ge service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på ferrolegeringsindustrin hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadsförslag, installation, torkeldning samt instruktioner och planering för uppstart och drift.

Calderys blir ofta ombedd att vara med när en teknisk lösning som täcker särskilda krav ska tas fram. Eftersom vi är väl insatta i kundernas specifika processer kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har därför skapat många långsiktiga kundrelationer. Vårt strategiska samarbete med kunden ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 30 års erfarenhet inom ferrolegeringsindustrin har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Projektledning | Intervju

Case studies 01

Med en kombination av tekniska kunskaper och praktisk erfarenhet bidrar våra engagerade projektledare med vad som krävs för att genomföra installationer och specialprojekt över hela världen.

Läs mer

OEM-tjänster | Intervju

Case studies 01

Baserat på egen expertis inom teknik och projektledningstjänster tillhandahåller vi konstruktion, installation och eftermarknadstjänster till OEM- och konstruktionsföretag.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com