Calderys

CALDERYS expertis inom gjuteri

 

CALDERYS Expertise in Foundry

Calderys har över 100 år av framgångar i industrin och är marknadsledande på eldfasta lösningar för både järn- och metallindustrin. De många åren av Calderys utveckling som ledare inom produkt- och konceptutveckling har gett hundratals trogna kunder och skapat ett samarbete baserat på service och förtroende, som bevisligen lett till långvarig och ömsesidig nytta. Calderys ger full nytta till förmån för kunden. Genom att kombinera alla produkter, koncept, kunskaper och erfarenheter kan Calderys erbjuda en mängd eldfasta produkter för alla segment inom gjuteribranschen, från ritbordet till värmeberäkningar, infodringsprofiler, installationsritningar och driftsättningstjänster. Calderys globala närvaro och lokala erfarenhet gör att företaget kan erbjuda passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet.

Calderys skapar affärsrelationer för att utvärdera och tillhandahålla förbättrade eldfasta lösningar genom:

  • Tillförlitlighet och förutsägbarhet
  • Lång livslängd
  • Lite spill
  • Färre reparationer
  • Energi- och tidsbesparingar
  • Enkel installation

PRODUKTER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kupolugnar:

Liningless Long
Foderlös kupolugn för lång kampanj
Add

Ett komplett sortiment av lösningar för alla delar av kupolugnen, bland andra sifonboxen, brunnsområdet, smältzonen, skorstenen och gasuttagen. I koncepten ingår färdiggjutna slitdelar, specialbehandlade och skyddade råmaterial, specialbundna stampmassor samt mer traditionella produkter. Vi har tagit fram särskilda produkter för kupolugnens sifonbox, till exempel nya CALDE™ CAST G UC 76S14. Dessutom har vi CALDE™ GUN G C 65S25 som är avsedd för sprutbaserad infodring och reparation av kupolugnens härd- eller smältområde. Kunder som har ett nära samarbete med Calderys och använder våra senaste avancerade produkter, ser ofta sin förbrukning av eldfasta material minska till under 0,5 kg/ton smält metall.

CIF-ugn:

Den kärnlösa induktionsugnen anses av många vara den mångsidigaste smältugnen som finns för gjuteriindustrin. Kraven på den eldfasta infodringen varierar och är många gånger mycket komplicerade. Det ger en mängd omständigheter som kan påverka infodringens funktion, bland andra:

Coreless Induction Furnace
Kärnlös induktionsugn
Add

Inom CIF-segmentet har Calderys mer än 50 års framgångsrikt samarbete med gjuteriindustrin i hela världen. Vi kan erbjuda ett komplett sortiment av monolitiska infodringar som omfattar alla eldfasta material för hela ugnen (hetytsinfodring, prefab-block, spolcement, lock, tapprännor, glidytor med glimmer etc.). Calderys erbjuder helt unika torra vibrerbara massor (DVM) baserad på naturlig mikrokristallin kvartsit från vårt helägda svenska stenbrott i Åmål. Det här råmaterialet ger en unik långsam kristallisation som i sin tur ger utmärkt termisk stabilitet, enhetlig hårdhet och hög varmhållfasthet. Den här massan har länge betraktats som en måttstock för infodringar av CIF-ugnar. Alla produkter som tillverkas med materiel från Åmål säljs under varunamnet SILICA MIX.

Varmhållnings- och gjutugnar:

Channel Holding Furnace
Varmhållningsugn
Add
Channel Pouring Furnace
Gjutugn
Add

Calderys har mycket lång erfarenhet inom detta området för både järn- och kopparbaserade tillämpningar. De ökade kraven på produktivitet och lägre kostnader samt tuffare villkor på grund av den tillgängliga skrotkvaliteten, ställer hårdare krav på den eldfasta infodringen.

På grund av de diverse faktorer som orsakar olika påfrestningar (erosion, korrosion, slaggbildning och överhettning) på infodringen, har vi tagit fram nya material och konstruktioner som ger våra kunder optimala lösningar.

Den varierande kemin i olika legeringar och de ökande kraven på produktionsvolymer har påverkat utvecklingen av våra produkter och koncept.

Det har också gett oss avancerade kunskaper så att vi kan ge sakkunniga råd som inte baserar sig enbart på de eldfasta materialen.

V kan erbjuda lösningar för alla ugnar med ett komplett produktområde bestående av sura, neutrala och basiska produkter, från gjutmassor (cementbaserade och utan cement, självflytande, packning och vibration), sprutmassor och stampmassor, till torra vibrerbara massor.

Vi fokuserar även på installationen, driftsättningen och underhållet av infodringen för att maximera ugnens funktion och kapacitet.

Tapphall (transport- och gjutskänkar, konvertrar, rännor):

Treatment Ladle
Gjutskänk
Add
Treatment Vessel
Gjutkärl
Add

Vikten av en korrekt infodring uppmärksammas inte alltid för dessa tillämpningar.

Genom att optimera infodringens livslängd, tillgängligheten, energiförbrukningen och arbetskraften kan gjuterierna göra mycket stora besparingar, tack vare bättre kvalitet på gjutgods och temperaturstyrning.

Beroende på vilket område på anläggningen som är mest kostnadskrävande kan Calderys erbjuda en lösning av plastiska massor, stampmassor, gjutmassor, torra vibrerbara massor och beläggningar.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Dessa områden har stor inverkan på infodringens funktion. Calderys kan vid behov erbjuda dessa tjänster för att säkerställa att infodringen ger bästa möjliga funktion för slutkunden.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Calderys kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, kontroll, utrustning samt utbildning. Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. Våra tjänster är tillgängliga 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Calderys blir ofta ombedd att vara med när en teknisk lösning som täcker särskilda krav ska tas fram. Eftersom vi är väl insatta i kundernas specifika processer kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Calderys har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har därför skapat många långsiktiga kundrelationer. Vårt strategiska samarbete med kunden ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare erfarenheten inom stål-, järn och metallgjuterier har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

SILICA MIX | Unik expertis

Case studies 01

Calderys egna stenbrott i Sverige innehåller sällsynt krossad kvartsit som är världskänd för sina unika egenskaper. Den mycket rena råvaran används i produkten SILICA MIX för gjuteriindustrin.

Läs mer

Snabbtorkande | Produkter

Case studies 01

Calderys innovativa snabbtorkande gjutmassor utan cement ger utmärkt mekanisk hållfasthet, snabb torkeldning och uppvärmning och utan härdningstid, vilket leder till tids- och energibesparingar

Läs mer

Nätverkskunskap | Intervju

Case studies 01

Internationella projekt som involverar flera affärsenheter är mycket vanligt på Calderys. Det är ett bra exempel på medarbetare som använder företagets resurser för att hjälpa våra kunder.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com