Calderys

CALDERYS expertis inom pappersindustrin

 

CALDERYS expertis inom petrokemi

Under flera årtionden har Caldery i ett nära samarbete med pappersindustrin arbetat med att utveckla innovativa lösningar inom monolitisk eldfast teknik för pappersindustrins olika behov. Alla våra lösningar är baserade på att säkerställa tillgängligheten och undvika oplanerade stopp på kundens utrustning. Vi har upprätthållit ett långvarigt samarbete med pappersindustrin – slutkunder och tillverkare – för alla typer av processer inom pappersindustrin där eldfasta material utnyttjas.

Det har blivit näst intill en nödvändighet för pappersindustrin att samarbeta med en heltäckande leverantör av eldfast material som kan leverera material, tekniska lösningar och installationstjänster. Våra fördelaktiga lösningar för pappersindustrin är baserade på vårt stora produktsortiment, support från våra avdelningar som arbetar med marknadsföring, forskning, ritningsarbete och försäljning samt vår långa erfarenhet från otaliga installationstillfällen.

Produkter & användningsområden

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på våra speciella monolitiska eldfasta produkter. På ett pappersbruk finns bland annat följande enheter som kräver eldfasta material:

Pappersindustrin söker hela tiden vägar att korta driftstoppen på sina anläggningar. I denna strävan samarbetar givetvis Calderys med kunderna för att infria detta, både genom att utveckla installationsmetoderna och materialen. Calderys var först med att lansera två produktfamiljer speciellt anpassade för de nya sprutteknikerna – CALDE™ SPRAYCAST för våtsprutning och CALDE™ GUN för sprutning av tunga gjutmassor med låg porositet (se fokus om ny sprutteknik). Bägge produkter är lågcementmassor med hög nötnings- och alkalibeständighet. Calderys har även tagit fram ett speciellt sortiment av snabbhärdande monolitiska produkter som reducerar tiden för torkeldning med 50 % (se fokus QDNCC – Tidsbesparing).

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Med specialiserad teknisk support som har kunskap om eldfasta material och de olika processerna inom pappersindustrin samt erfarna arbetsledare och installatörer, kan Calderys tillhandahålla teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, kontroll, utrustning samt utbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet. Genom en mängd referensinstallationer har Calderys omfattande sakkunskaper om alla typer av eldfast underhåll inom pappersindustrin.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. I vissa fall och beroende på situationen kan vi ge service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på pappersindustrin hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadsförslag, planering, installation och torkeldning. Vi är leverantör till flera av de största konstruktionsföretagen inom pappersindustrin i världen.

Calderys blir ofta ombedd att vara med vid utvecklingen av tekniska lösningar. Då vi är väl insatta i de specifika processerna för varje enhet kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har på så sätt skapat många långsiktiga samarbeten med våra kunder, slutanvändare och konstruktörer som lovordar våra produkter. Våra strategiska samarbeten med kunderna ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare långa erfarenhet inom pappersindustrin har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Alkalikorrosion | Calderys lösningar

Case studies 01

Calderys utvecklar produkter för att öka alkalibeständigheten. Se varför vissa gjutmassor berikas med speciella tillsatser och hur andra kan bekämpa korrosion med en speciell matriskonstruktion.

Läs mer

Sprutning | Låg porositet

Case studies 01

Calderys innovativa installationsteknik för täta sprutmassor med låg porositet kan öka installationskapaciteten på plats med cirka 50 %.

Läs mer

OEM-tjänster | Intervju

Case studies 01

Baserat på egen expertis inom teknik och projektledningstjänster tillhandahåller vi konstruktion, installation och eftermarknadstjänster till OEM- och konstruktionsföretag.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com