Calderys

CALDERYS expertis inom petrokemi

 

CALDERYS expertis inom petrokemi

Calderys har framgångsrikt bedrivit verksamhet inom den petrokemiska industrin i över 100 år och betraktas som en ledande leverantör inom detta område. Våra senaste samarbetsavtal i Sydostasien, Indien, Mellanöster, Ryssland och Polen är ett exempel på vår banbrytande teknik och implementering av innovativa monolitiska produkter och konstruktionslösningar, som säkrar lönsamheten tack vare bättre energiutnyttjande, färre driftstopp och längre mellanrum mellan reparationer. Vår globala närvaro och lokala erfarenhet gör att vi kan erbjuda passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet. Inom den petrokemiska industrin fokuserar vi våra resurser på följande områden:

  • Säkerhet, tillförlitlighet och utrustningens produktivitet
  • Förbättra beständigheten mot termisk chock i avsvavlingsanläggningar, nötning i katalytiska krackeranläggningar och korrosion i all utrustning

Produkter & användningsområden

Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar baserade på våra monolitiska eldfasta produkter. Produkterna är speciella eldfasta material som uppfyller alla tillämpliga konstruktionsspecifikationer för HCP. Calderys produkter används för många olika anläggningar inom den petrokemiska industrin, till exempel:

Tank melting and
holding furnaces
Add

Anläggningarna utsätts för slitage, bland annat kraftig nötning, korrosion orsakad av syra, kolmonoxid och vätgas samt termisk chock. Calderys har ett särskilt sortiment av monolitiska produkter som uppfyller de stränga kraven från tillverkarna och slutanvändarna av petrokemiska anläggningar. Tack vare lång erfarenhet är Calderys monolitiska produkter välkända och respekterade inom den här marknaden. Som första eller andra lager omfattar sortimentet:

  • tunga gjutmassor med nötningsbeständighet: Calderys har tagit fram produkter från mycket rena råmaterial (för gjut- eller sprutinstallation) med extra låg järnhalt speciellt avsedda för ammoniak- och vätgasanläggningar. CALDE™ CAST 40 TR är ett bra exempel på en sådan produkt. De nötningbeständiga gjutmassorna, som CALDE™ CAST MF 55 G4, skyddar mot normal, hög eller mycket hög nötning och är marknadsledande. I Calderys sortiment av medeltunga tunga gjutmassor ingår CALDE™ CAST MW STRONG LITE – en de ledande produkterna på marknaden.
  • Isolerande gjutmassor för låga värmeförluster och beständighet mot korrosion orsakad av kolmonoxid och vätgas: Calderys har utvecklat ett världsledande sortiment av ultralätta produkter (CALDE™ CAST LW 134 C/G, CALDE™ CAST XL 106 C/G och CALDE™ CAST LW MIX 124 C/G) som garanterar minimala värmeförluster i anläggningen. För ytskiktet med medeltung isolering och god mekanisk hållfasthet krävs produkter som CALDE™ CAST MW 25 C/G och CALDE™ CAST MW STRONG LITE. Om anläggningens infodring är utsatt för kolmonoxid och vätgas kan Calderys skydda väggarna med CALDE™ CAST LW 154 CO och CALDE™ CAST MW 180 CO.
  • Bruk med mycket hög nötningsbeständighet: Calderys har tagit fram ett komplett sortiment av murbruksprodukter som enkelt kan installeras. En del av dem både gjut- och sprutinstalleras, till exempel CALDE™ PATCH PT 86 2CP, CALDE™ STIX PB 85 C/G och CALDE™ PATCH PT 90 HR.
  • Stampmassor: I Calderys välkända sortiment av stampmassor ingår bland andra de populära produkterna CALDE™ PLAST C 90 AB och CALDE™ PLAST F 60 AB.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Våra erfarna arbetsledare och installatörer tillhandahåller sakkunnig teknisk support. Calderys tillhandahåller teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och har den modernaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, projektledning, utrustning samt installationsutbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll vilket vi kan utföra beroende på kundens behov. Calderys i Norden utför fler än 1000 uppdrag per år. Vi kan ge er service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på den petrokemiska industrin hjälper kunderna med deras behov, bl.a.: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadskalkyler, planering, installation och torkeldning. Vi är leverantör till de tio främsta konstruktionsföretagen i världen.

Vi kan erbjuda kompletta eldfasta lösningar med våra monolitiska produkter, isoleringstegel, fibrer och förankringar samt installationsmetoder. Calderys blir ofta ombedd att vara med vid utvecklingen av tekniska lösningar. Då vi är väl insatta i de specifika processerna för varje enhet kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har på så sätt skapat många långsiktiga samarbeten med våra kunder, slutanvändare och konstruktörer som lovordar våra produkter. Våra strategiska samarbeten med kunderna ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 100 års erfarenhet av den petrokemiska industrin har Calderys förmågan att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Alkalikorrosion | Calderys lösningar

Case studies 01

Calderys utvecklar produkter för att öka alkalibeständigheten. Se varför vissa gjutmassor berikas med speciella tillsatser och hur andra kan bekämpa korrosion med en speciell matriskonstruktion.

Läs mer

Sprutning | Låg porositet

Case studies 01

Calderys innovativa installationsteknik för täta sprutmassor med låg porositet kan öka installationskapaciteten på plats med cirka 50 %.

Läs mer

OEM-tjänster | Intervju

Case studies 01

Baserat på egen expertis inom teknik och projektledningstjänster tillhandahåller vi konstruktion, installation och eftermarknadstjänster till OEM- och konstruktionsföretag.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com