Calderys

CALDERYS expertis inom stål

 

CALDERYS Expertise in Steel

Calderys har varit verksam inom den globala stålindustrin i över 60 år med goda framgångar och betraktas som en ledande leverantör inom detta område, genom samarbetet med de tio största ståltillverkarna i Kina. Vår banbrytande implementering av innovativa monolitiska produkter och konstruktionslösningar säkrar lönsamheten, tack vare bättre energiutnyttjande, färre driftstopp och längre mellanrum mellan reparationer. Vår globala närvaro och lokala erfarenhet gör att vi kan erbjuda passande och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet. För våra kunder i stålindustrin fokuserar vi på följande områden:

  • Säkerhet, tillförlitlighet och utrustningens produktivitet
  • Stålkvalitet och renhet
  • Energieffektivitet
  • Stränga miljöskyddsregler

Produkter och användningsområden

Vi tillhandahåller aluminiumoxidprodukter såväl som basiska produkter genom vår produktserie CALDE™ MAG. Det gäller produkter, utrustning och personal för platsgjutning, torra massor, förtillverkade element, standardsprutmassor, täta sprutmassor med låg porositet, våtsprutning och sprutprodukter. Våra produkter har gett mycket goda tekniska och ekonomiska prestanda i stålverk under många år.

Vår utvecklingsprocess baserar sig på världsledande forskning och utveckling i kombination med engagerade specialister som förutsäger och tar fram anpassade lösningar för framtida behov. Vi anordnar dessutom skräddarsydda utbildningar på våra anläggningar och bidrar till ett närmare samarbete med våra kunder.

Konverter

Converter
AOD/konverter
Add

Vi tillhandahåller olika varmsprutningsprodukter för underhåll av botten, tapp och tapphål. Infodringarna utsätts för olika påfrestningar beroende på det berörda området. Korrosion och slaggpenetration i botten, termisk avspaltning i den övre koniska delen (området vid dysor eller formor och matningssidan), nötning och mekaniska skador i matningsområdet. Den viktigaste punkten är därför kvaliteten på kornfraktionen och bindemedlen i de basiska, monolitiska materialen som används för underhåll och reparationer av slitfodret. Beroende på processen så används särskilda bindemedel i sprut- och gjutmassorna för AOD-konvertrar och konvertrar, som ger massan lägsta möjliga porositet såväl som maximal mekanisk hållfasthet för hela installationen, så att produkten påverkas minimalt av abrasion och mekaniska påkänningar som också är slitagefaktorer för dessa material.

Elektrisk ljusbågsugn (EAF)

Electric Arc Furnace
Elektrisk ljusbågsugn (EAF)
Add

På nya ugnar inkluderar den fullständiga eldfasta infodringen bottenelektroden, färdiggjuten eller platsgjuten taksektion och tapprännan. På slitna ugnar erbjuder vi olika reparationsarbeten som till exempel invändig torrsprutning och reparation av bottenkanterna genom putsning. Calderys behärskar alla reparationssteg för ljusbågsugnar inklusive omrörare. Vår senaste produkt – CALDE™ MAG DRY K 85 – har många användningsområden och fungerar bäst i mindre ugnar med ultrahög effekt (UHP) som arbetar med hög temperatur. Den rekommenderas för varma bottenreparationer tack vare sina sintringsegenskaper under 1 200 °C. Tack vare förbättrad korrosionsbeständighet ger den dessutom längre livslängd.

Stålskänk

Ladle
Stålskänk
Add

Vi erbjuder mycket effektiva lösningar för stålskänkar i alla storlekar (från nyinstallation till underhållsreparationer) för att garantera total driftsäkerhet, långa kampanjer och minska driftavbrotten för underhåll. Vårt omfattande sortiment för sidoväggar och botten består av produkter med aluminium som bildar eller innehåller spinell. Det inkluderar täta och självflytande gjutmassor, torra sprutmassor, våtsprutningsmassor, stampmassor och plastiska massor samt förtillverkade element. För övrig utrustning som till exempel huvar har vi passande produkter som ger snabb och enkel installation såväl som lång livslängd.

Spolsten

Purging Plug
Spolsten
Add

Vi har utvecklat och tillverkat spolstenar i över 30 år och har alltid haft ett de mest innovativa produktsortimenten. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar baserade på ett komplett sortiment med spolstenar med varunamnet CALDE™ PLUG, anpassningsbart till alla system. Våra spolstenar inkluderar olika teknologier och klarar alla typer av processer (IPV, manuellt byte eller med extraktion etc.). Vi tillverkar och levererar spolstenar i olika varianter med riktad porositet och även stenar med oriktad porositet.

Lans

Lance
Lans
Add

Vi kan erbjuda olika färdiggjutna lansprodukter för behandling av gjutjärn (avsvavling) och är fortfarande ett av de mest innovativa företagen med rätt kunskap och kompetens. Stållansar för argonspolning, men även tunga behandlingsprocesser (skänkugn, vakuum, CAS, IR-UT) med anpassad konstruktion, finns bland våra lösningar för skänkmetallurgi.

CAS-OB-klocka/snorkel

Durchlauföfen:
Add

Vi kan leverera kundanpassade material för huvudanläggningar såsom huvar (VTD, VOD, skänkugn) och CAS-klockor (CAS-OB). De ger lång livslängd och klarar av olika driftsförhållanden. Snorkelinfodringar måste ha mycket goda mekaniska egenskaper och en låg porositet. Vi har speciellt formbara gjutmassor för nyinstallationer som kallas färdiggjuten snorkel och utför underhåll med våra speciella varmsprutningsmassor med aluminiumoxid (eller magnesit). Dessa installationer ger kunden en betydligt längre snorkellivslängd.

Gjutlåda

Tundish
Gjutlåda
Add

Gjutlådan är toppen på gjutprocessen och blir allt viktigare för att få fram stålprodukter av bästa möjliga kvalitet. Vi levererar bakfoder som garanterar säkerheten under långa kampanjer. Vi har utvecklat vårt sortiment speciellt för att möta de nya metoderna inom ståltillverkningen.

Som slitfoder kan Calderys tillhandahålla alla typer av lösningar, inklusive Basiska sprutmassor (olivin- och magnesitbaserade) samt varm- eller kallhärdande torra vibrerbara massor (DVM). Genom att anpassa MgO-innehållet (55 % till 95 %) för varje installation kan vi skräddarsy alla typer av gjutlådsprocesser.

Vi levererar dessutom tillbehör till gjutlådsbranschen så att man kan kombinera ett optimalt flöde i gjutlådan med bästa möjliga stålkvalitet.
Vi erbjuder dammar, dammväggar, bafflar med riktade hål och spridare.
Vi säljer dessutom argonspolstenar och patenterade ringformiga tapphålsstenar med porositet, CALDE™ BLOCK TUNDISH WB, som effektivt och i stor utsträckning bidrar till stålets renhet såväl som en minskad vätehalt.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Med specialiserad teknisk support som har kunskap om eldfasta material och ståltillverkning samt erfarna arbetsledare och installatörer, kan Calderys tillhandahålla teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, kontroll, utrustning samt utbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. I vissa fall och beroende på situationen kan vi ge service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på stålindustrin hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadsförslag, installation, torkeldning samt instruktioner och planering för uppstart och drift.

Calderys blir ofta ombedd att vara med när en teknisk lösning som täcker särskilda krav ska tas fram. Eftersom vi är väl insatta i kundernas specifika processer kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har därför skapat många långsiktiga kundrelationer. Vårt strategiska samarbete med kunden ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 60 års erfarenhet inom stålindustrin har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Stålskänkar | Monolitiska lösningar

Case studies 01

Våra monolitiska koncept för skänkar är en integrerad del av den metallurgiska processen och hjälper till att kontrollera föroreningen av stål, kemisk och mekanisk stabilitet, och samtidigt garantera operatörernas säkerhet.

Läs mer

Gjutlådor | Renhet i stål

Case studies 01

Den här lösningen som har testats och visat sig effektiv i stora stålverk har till uppgift att optimera stålets renhet i gjutlådan samt förbättra avskiljningen av väte.

Läs mer

Sprutning av lågcementmassa | CALDE™ SPRAYCAST

Case studies 01

Med den här högeffektiva sprutningstekniken kan man få egenskaper som liknar gjutning, men med en effektivitet och installationskapacitet som överstiger vanliga sprutmetoder.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com