Calderys

CALDERYS expertis inom värmebehandlingsugnar

 

CALDERYS Expertise in Reheat furnaces

Under flera årtionden har Calderys arbetat med att utveckla innovativa lösningar inom monolitisk eldfast teknik för omvärmnings- och värmebehandlingsugnar av olika storlekar och kapacitet. Alla våra lösningar är baserade på energisparande koncept som förbättrar prestandan på kundens utrustning. Vi har upprätthållit ett långvarigt samarbete med valsverk, smedjor och andra värmebehandlingsindustrier – slutkunder och tillverkare – för alla slags ugnar: stegbalksugnar, steghärdugnar, genomskjutningsugnar och ringugnar, anlöpnings- och glödgningsugnar och andra typer av värmebehandlingsugnar.

Det har blivit en nödvändighet för omvärmningsindustrin och valsverken att samarbeta med en heltäckande leverantör av eldfast material som kan leverera material, tekniska lösningar och installationstjänster. Våra fördelaktiga lösningar för omvärmningsugnar är baserade på vårt stora produktsortiment och support från våra avdelningar som arbetar med design och konstruktion, forskning, installation och försäljning.

Produkter och användningsområden

Vårt omfattande sortiment för valsverk, smedjor och värmebehandlingsugnar består av aluminiumoxidbaserade produkter. Här ingår täta, isolerande och självflytande gjutmassor, torra sprutmassor, stampning, gjutning och sprutning av plastiska massor, torra vibrerbara massor och prefabricerade detaljer.

Vår utvecklingsprocess baserar sig på världsledande forskning och utveckling i kombination med mycket specialiserade konstruktionsavdelningar som förutsäger och tar fram anpassade lösningar för framtida behov. Vi tog nyligen fram mycket effektiva och innovativa lösningar som ökar tillgängligheten för ugnarna och ger mycket kortare driftstopp för installationen. Ett bra exempel är vår produktserie QD (snabbhärdande) som ger upp till 50 % kortare torkeldningstid. Vi har även utvecklat en färdiggjutna produkter, CALDE™ BLOCK, som av följande skäl är mycket hållbar:

  • Ingen formsättning
  • Snabb installation
  • Snabbare uppvärmning och mindre känslig för torkeldningsskador
  • Inget behov av maskiner

Vi erbjuder kundanpassade lösningar baserade på ett komplett sortiment av produkter som är avsedda för värmningsprocessen. Gjutmassorna för högtemperaturhärdar har utvecklats speciellt för att uppnå långa livslängder och av nödvändigheten av att undvika defekter som skulle kunna skada ämnena. Balkar och ståndare är unika för genomskjutnings- och stegbalksugnar. Rätt isolering bidrar i stor utsträckning till energibesparingar och stålkvaliteten genom att förhindra svarta fläckar. Vi tillhandahåller produkter i form av platsgjutna eller prefabricerade detaljer.
Med våra högeffektiva isoleringsprodukter kan vi fördelaktigt ersätta de keramiska fibermaterialen som användes tidigare.

Calderys kan erbjuda högpresterande produkter som klarar dina krav för följande ugnar:

Tank melting and
holding furnaces
Add

Kammar-, grop- och vagnugnar

Våra lösningar ger snabb och enkel installation, god infodringsfunktion och en samlad energibesparing. I vårt högeffektiva produktsortiment ingår även material för satsugnar inom följande områden:

Tank melting and
holding furnaces
Add

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Med specialiserad teknisk support som har kunskap om eldfasta material och omvärmningsprocesser samt erfarna arbetsledare och installatörer, kan Calderys tillhandahålla teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, kontroll, utrustning samt utbildning. Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet. Genom en mängd referensinstallationer har Calderys omfattande sakkunskaper om alla typer av omvärmningsugnar.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. I vissa fall och beroende på situationen kan vi ge service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på omvärmningsugnar hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkningar, offerter, installation, torkeldning samt instruktioner och planering för uppstart och drift.

Calderys blir ofta ombedd att vara med när en teknisk lösning som täcker särskilda krav ska tas fram. Eftersom vi är väl insatta i kundernas specifika processer kan vi konstruera en eldfast infodring, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har därför skapat många långsiktiga kundrelationer. Vårt strategiska samarbete med kunden ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare mer än 100 års erfarenhet inom omvärmningsindustrin har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand era behov, från ritbordet till färdig installation.

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Tak | Färdiggjutna lösningar

Case studies 01

Calderys har tagit fram ett komplett sortiment av färdiggjutna material för taken på omvärmningsugnar, för att möta behovet av betydliga driftsbesparingar i installationstid och energi.

Läs mer

Balkar och ståndare | Färdiggjutna lösningar

Case studies 01

CALDE™ är en serie färdiggjutna produkter för balkar och ståndare i omvärmningsugnar som kan bidra till betydliga driftsbesparingar i installationstid och energi.

Läs mer

Projektledning | Intervju

Case studies 01

Med en kombination av tekniska kunskaper och praktisk erfarenhet bidrar våra engagerade projektledare med vad som krävs för att genomföra installationer och specialprojekt över hela världen.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com