Calderys

Produkter

 

Calderys erbjuder världens största sortiment av monolitiska, eldfasta material, med produkter som är utformade för att möta våra tusentals kunders behov inom mer än 14 olika branscher (se våra sidor ”Lösning per industri”). Våra huvudprodukter är:


Järn, stål och värmebehandlingsugnar

Industri Huvudprodukter och lösningar Innovation
Järn Masugn:
CALDE™ GUN F 55 CO
CALDE™ SPRAYCAST F 60 R
CALDE™ INJECT MF 50 G3
CALDE™ INJECT G S 55

Trapphall
CALDE™ CAST G 6 P
CALDE™ RAM G B 58S15
CALDE™ GUN G M 33 GSP

Tapphål:
CALDE™ TAP 321 BQH
CALDE™ TAP 335 CMS
CALDE™ TAP J 240
Tapphall:
För enkel torkning och snabba reparationer:
CALDE™ CAST G 6 P ED
För våtsprutningsreparationer:
CALDE™ SPRAYCAST C 66 S24 3CP

Endast för Indien:
Hartsbaserat sprutgjutningsmaterial för reparation av masugnsskorsten: ACCPLAST AI 550
CO-beständigt material för effektiv sprutreparation av skorsten:
ACCGUN 70 SC CO
Stål EAF – elektrisk ljusbågsugn:
CALDE™ MAG GUN G 89
CALDE™ MAG DRY K 85

Gjutskänk:
CALDE™ CAST UB
CALDE™ FLOW MA 92
CALDE™ CAST LC 95 SP

Tillbehör:
Anpassade eldfasta lösningar för spolsten och lansar

Sekundär metallurgi:
CALDE™ GUN M 32
CALDE™ MAG GUN G 89

Gjutlåda:
CALDE™ CAST LX 58
CALDE™ MAG SPRAY G72
CALDE™ MAG DRY S 90
För snabbtorkning och idrifttagning samt energibesparing:
CALDE™ CAST NA 55 QD™
CALDE™ CAST NB 82 QD™
CALDE™ CAST NM 60 QD™
CALDE™ CAST NT 92 QD™
Calderys QD™-sortiment för stål innehåller produkter som används inom en mängd tillämpningar som t.ex. gjutskänksrännor, bakre infodring för gjutlåda, värmebehandlingsugnar (härd eller brännare)

DVM-material för gjutlåda:
CALDE™ MAG DRY S 88
CALDE™ MAG RAM OK 80, as well as numerous other DVM products for tundish (cold setting)
CALDE™ MAG DRY S 90 (hot setting DVM for tundish)

Infodring för stålgjutskänk:
CALDE™ CAST UT 90 M

EAF-deltasektion för krävande tillämpningar:
CALDE™ CAST UC 88 G10

Specifikt för Indien för tillbehör till stålgjutskänk:
ULTRAMON M SP G6

Specifikt för Indien för EAF-deltasektion:
ULTRAMON Delta

Specifikt för Taiwan för sprutat slitagefoder för gjutlåda:
TAIMAG SPRAY S 60 MB

Specifikt för Taiwan för putsat slitagefoder för gjutlåda:
TAIMAG COAT G 60 MB
Värmebehandlingsugnar CALDE™ BLOCK förgjutna lösningar

Batch- och kontinuerliga ugnar:
CALDE™ CAST LX 58
CALDE™ CAST M28 HR
CALDE™ PLAST SUPERAL X-AB
CALDE™ PLAST SUPERAL AB
CALDE™ GUN M 60

Kontinuerliga ugnar:
CALDE™ GUN SUPERAL X-70
CALDE™ CAST LT 90 SP G8

Batchugnar:
CALDE™ GUN F 66
CALDE™ GUN 815
För snabbtorkning och energibesparing: Calderys snabbtorkningsmaterial (QD™) kan användas i en mängd tillämpningar, som t.ex.
Härd som initial eller kall och varm reparation:
CALDE™ CAST NB 82 QD™

Brännare:
CALDE™ CAST NM 60 QD™
CALDE™ CAST NA 55 QD™

Gjuteri & aluminium

Industri Huvudprodukter och lösningar Innovation
Gjuteri Kupolugnar:
CALDE™ CAST G 7 P
CALDE™ RAM G C 65S20

CIF (kärnlös induktionsugn) järn:
SILICA MIX 5
SILICA MIX 7
SILICA MIX Q
SILICA MIX 5 A 0,8
CALDE™ MIX SA 68 S
CALDE™ DVM 70 A**
CALDE™ DVM 73 A**
MICA 240G

CIF (kärnlös induktionsugn) stål:
CALDE™ MIX SC 84 M16
CALDE™ MIX SC 85 M17

CIF (kärnlös induktionsugn) koppar:
SILICA MIX B CU 7
SILICA MIX I/CU
CALDE™ MIX BC 85 S

Kanal för varmhållning och gjutning:
CALDE™ MIX SC 88 SR
CALDE™ CAST UB
CALDE™ CAST UT 94
och för den främre infodringen för gjutugnar:
CALDE™ CAST LT 98 L

Tapphall (transport- och gjutskänkar, konvertrar, rännor):
CALDE™ CAST UB
CALDE™ CAST LX 58
CALDE™ FLOW AZ
CALDE™ PATCH PB 82 U
MONOFORM

Gjutskänk för järngjutningar:
CALDE™ CAST LB 84 G10
För snabbtorkning och energibesparing:
CALDE™ CAST NA 55 QD™
CALDE™ CAST NB 82 QD™
CALDE™ CAST NM 62 QD™
CALDE™ CAST NT 92 QD™

Kupolugnar:
For Fast drying with higher safety during setting and dry-out (no hydrogen release):
CALDE™ CAST G NC 66S24 QD™

Kupolugn med hög slitagebeständighet:
CALDE™ RAM CC 60 S25

Kupolugn lågkostnadsvariant:
CALDE™ CAST G UC 76S14

Kupolugn daglig drift:
CALDE™ CAST UT 90 D8 CH

CIF (kärnlös induktionsugn) stålgjutning särskild spinellutformning/innehåller DVM:
CALDE™ MIX SC 84 M18

CIF (kärnlös induktionsugn) förbättrad kornstorleksdistribution:
CALDE™ DVM 70 A17
CALDE™ DVM 70 A16
CALDE™ DVM 70 A15
CALDE™ DVM 70 A14

Liten CIF stål – hylsreparation:
CALDE™ MIX SC 85 M17 G3
CALDE™ MIX SC 84 M18 G3

CIF (kärnlös induktionsugn) direktreducerat järn:
ACCMIX MM QQ 1680
ACCMIX MM QU 1680
ACCMIX MM QT 1680

CIF (kärnlös induktionsugn) hög effekt:
CALDE™ DVM 73 A17
CALDE™ DVM 73 A16
CALDE™ DVM 73 A15
CALDE™ DVM 73 A14

Kanal för varma reparationer:
CALDE™ GUN PC 90 D

Gjutskänk speciell behandling (SG IRON):
ACCMON SF 15 AZ
Aluminium ALKON®-sortiment avsett för Aluminium Contact:
ALKON® CAST 204
ALKON® CAST LB 85
ALKON® CAST HYMOR 80 AL
liksom alla ALKON® GUN- och ALKON® SPRAYCAST-produkter
Aluminium Contact:
ALKON® CAST NB 84 QD™ en särskilt utvecklad Calderys snabbtorkningsprodukt (QD™)

Cement & kalk

Industri Huvudprodukter och lösningar Innovation
Cement & kalk Mot nötning:
CALDE™ CAST GIBRAM

Spruttekniker:
CALDE™ SPRAYCAST sortiment för våtsprutning (t.ex. CALDE™ SPRAYCAST F 50 R)
CALDE™ GUN L sortiment för lågporös, tung sprutmassa (t.ex. CALDE™ GUN LA 50 SZ, CALDE™ GUN LB 84)

Sandwichkonstruktion för kylartak
Calderys snabbtorkande sortiment (QD™) för termisk industri:
CALDE™ CAST NA 55 QD™
CALDE™ CAST NB 82 QD™
CALDE™ CAST NM 60 QD™
CALDE™ CAST NT 92 QD™

Calderys snabbtorkande produkter särskilt framtagna för cementfabriker; produkterna uppvisar hög beständighet mot alkalier:
CALDE™ CAST NB 74 QD™
CALDE™ CAST NA 48 SA QD™

Snabbtorkande produkt med hög beständighet mot alkalisk korrosion, där produkten installerats genom våtsprutning:
CALDE™ SPRAYCAST A 52 QD™

För varma förbränningsdelar, inloppskammare och stigarledning:
CALDE™ SUPERGUN C

För varma delar på ugnshuv och kylare:
CALDE™ SUPERGUN B

För inloppskammare och ugnshuv:
CALDE™ SUPERGUN SC, med hög beständighet mot alkalier

Avfallsförbränningsanläggningar

Industri Huvudprodukter och lösningar Innovation
Avfallsförbränning Spruttekniker:
CALDE™ SPRAYCAST-sortiment för våtsprutning och CALDE™ GUN L-sortiment för lågporös, tung sprutning av lågcementprodukter

Alkalibeständiga och nötningsbeständiga produkter:
CALDE™ CAST LM 74 A
CALDE™ CAST F 50 A
Lågporös, tungsprutmassa med mycket hög alkalibeständighet:
CALDE™ GUN LF 52 A G3

Syrabeständiga tillämpningar:
CALDE™ CAST HR 45 AR

Snabbtorkande produkt med hög beständighet mot alkalier samt snabb torkning och energibesparing:
CALDE™ CAST NA 48 SA QD™

Snabbtorkande våtsprutningsprodukt med hög beständighet mot alkalisk korrosion :
CALDE™ SPRAYCAST A 52 QD™
Pannor och kraftverk Cyklonens CFB-stötzon:
CALDE™ CAST GIBRAM

För specifika slitageförhållanden hos pannor:
CALDE™ CAST M-sortiment

För nötningsbeständighet:
CALDE™ PLAST sortiment av fosfatbunden stampmassa
CALDE™ GUN L sortiment för lågporös, tung sprutning av lågcementprodukter med hög beständighet mot nötning och alkalier
Calderys snabbtorkande sortiment (QD™) för termisk industri:
CALDE™ CAST NA 55 QD™
CALDE™ CAST NB 82 QD™
CALDE™ CAST NM 60 QD™
CALDE™ CAST NT 92 QD™

Snabbtorkande produkt med hög beständighet mot alkalier:
CALDE™ CAST NA 48 SA QD™

Fosfatbunden brukblandning med mycket hög nötningsbeständighet:
CALDE™ PATCH PT 90 HR

Syrabeständiga tillämpningar:
CALDE™ CAST HR 45 AR

Snabbtorkande produkt med hög beständighet mot alkalisk korrosion:
CALDE™ SPRAYCAST A 52 QD™

Petroleum & kemikalier

Industri Huvudprodukter och lösningar Innovation
Petroleum & kemikalier Tunga gjutmassor med nötningsbeständighet:
CALDE™ CAST 40 TR
CALDE™ CAST MF 55 G4

Isolerande gjutmassor för låga värmeförluster:
CALDE™ CAST LW 134 C/G
CALDE™ CAST XL 106 C/G
CALDE™ CAST LW MIX 124 C/G
CALDE™ CAST MW 25 C/G
CALDE™ CAST MW STRONG LITE INSULYTE 11
CALDE™ CAST XL 116 C/G
CALDE™ CAST LW 118 C/G

Medeltunga gjutmassor med nötningsbeständighet, CO-beständighet och goda isoleringsegenskaper:
CALDE™CAST MW 148 CO HR
CALDE™GUN MW 148 CO HR

CO och H2-beständiga gjutmassor:
CALDE™ CAST LW 154 CO
CALDE™ CAST MW 180 CO
CALDE™ CAST 40 TR

Bruk med mycket hög nötningsbeständighet:
CALDE™ PATCH PT 86 2CP
CALDE™ STIX PB 85 C/G
CALDE™ PATCH PT 90 HR.

Stampmassor:
CALDE™ PLAST C 90 AB
CALDE™ PLAST F 60 AB
CALDE™ PLAST SUPERAL XAB
För att minska installationstiden för tunga gjutmassor som även har en hög nötningsbeständighet:
CALDE™ GUN F 60 G3
CALDE™ GUN T 95

Medeltunga, självflytande gjutmassor med nötningsbeständighet, CO-beständighet och goda isoleringsegenskaper:
CALDE™ FLOW MW 148 CO HR

CO- och H2-beständiga, självflytande gjutmassor:
CALDE™ FLOW MW 170 CO

CO- och H2-beständiga, självflytande gjutmassor:
CALDE™ GUN MW 170 CO
CALDE™ GUN LW 154 CO

Direktreducerat järn (DRI) och ferrolegeringar

Industri Huvudprodukter och lösningar Innovation
Direktreducerat järn (DRI) Roterugn:
ACC 25, ACC KC 26
ACCMON 45
ACCMON 60 A
ACCMON 80
ACCMON 80 SPL
ACCMON DRI_M_
ACCMON DRI CR 1
ACCMON DRI CR 2
ACCMON DRI
ACCMON DRI RZ
ACCMON GUN DRI

Tömningshuv:
ACCMON 80

Roterande kylare:
ACCMON 80

Efterbrännkammare (ABC):
WHYTHEAT C
WHYTHEAT K
ACCGUN 45
ACCGUN 50
Roterugn för järnsvamp:
ACCMON SI C
ACCMON SIZ
Ferrolegeringar Vårt omfattande produktsortiment för ferrolegering består av aluminiumoxid-, kol- och kiselkarbidbaserade produkter. Det omfattar tunga gjutmassor, självflytande gjutmassor, våtsprutningsmaterial, stamp- och plastiska massor och gjutprodukter, tapphålsmassor och förtillverkade detaljer.
Produkter endast tillgängliga för Sydafrika:
Normal tapphålsmassa:
CALDE™ TAP 010 FASX

Rekonstruktiv tapphålsmassa:
CALDE™ TAP 015 FASX

Gjutmassor för gjutskänk:
Q.A. CAST 702 A
CALDE™ CAST LX 58
Q.A. CAST 836

Gjutskänksunderhåll:
CALDE™ GUN R 65 ZA

Ugnsinfodring med aluminiumoxid:
CALDE™ CAST LT 96 SP

Stamp för kolhärd:
Q.A. RAM 001 C
Calderys är den enda producenten av miljövänliga tapphålsmassor för den sydafrikanska ferrolegeringsmarknaden


Vårt produktsortiment, som består av över 1 000 aktiva produktrecept och uppfyller alla våra kunders behov, är resultatet av årtionden av forskning, utveckling och erfarenhet av eldfast teknik. Produkterna har förbättrats av våra innovativa avdelningar tillsammans med våra kunder på plats. Vår produktportfölj har också dragit fördel av förvärven av etablerade företag inom branschen, vars produkter har kompletterat vårt befintliga sortiment.

Calderys sortiment bestod, efter förvärv av etablerade bolag, av produkter som ibland var väldigt snarlika. 2008 bantades sortimentet och man behöll endast de bästa produkterna. Genom att engagera oss för innovation och fortlöpande förbättring kunde vi inrikta oss på ett enklare och förbättrat sortiment.

Vi har ändrat beteckningarna på huvuddelen våra produkter så att det är enklare att förstå det nya sortimentet, och använder nu våra internationella varumärkesnamn CALDE™, ALKON® – vårt sortiment för Aluminium Contact – och SILICA MIX. Vissa av våra äldre varumärken och produkter som ingår i det nya namnsystemet är: PLICAST, PLIGUN, PLIFLOW, MONROX, ULTRACAST, KERCAST och PHLOX.

På den lokala nivån, våra välkända varumärken Taicast och Taigun i Taiwan och Accmon i Indien.

Dessutom har vi utvecklad ett lättbegripligt beteckningssystem som tar hänsyn till den använda installationsmetoden, som till exempel:

CAST: gjutbara (eller oformade) eldfasta material består av torra aggregat och ett bindemedel som kan blandas med vatten och gjutas som betong (t.ex. CALDE™ CAST LX 58,CALDE™ CAST NB 82 QD™ eller ALKON® CAST 204 för Aluminium Contact). De flesta eldfasta materialen är installerade genom gjutning, vilket kräver omfattande formning.

GUN (som i: CALDE™ GUN 815): Installation genom sprutning kräver transport av den eldfasta gjutmassan genom flexibla slangar till installationsplatsen, där materialet fuktas och sprutas till målområdet genom ett handhållet munstycke. Den här typen av installation är väl lämpad när stora volymer av eldfast material krävs för att reducera installationstiden och -kostnaderna.

Torrsprutning gör det möjligt att arbeta längre bort från matningsstationen. Det är viktigt att notera att eftersom den tillsatta vattenmängden bestäms av munstycksoperatören, bör den person som utför sprutningen har tillräcklig erfarenhet med det eldfasta material som används för att veta hur mycket vatten som ska tillsättas för att få den rätta konsistensen på väggen. För mycket vatten och materialet får låg densitet och styrka och kan då rasa ned från väggen, för lite vatten och studs- och dammförlusten är mycket hög.

RAM (som i: CALDE™ RAM C 90 AB): Plastiska eldfasta blandningar som består av fuktade aggregat kan stampas på plats med en trycklufts- eller elektrisk hammare.

FLOW (som i: CALDE™ FLOW MA 92): Tidigare har de flesta gjutmassor installerats genom sprutning eller gjutning, där den senare krävde interna eller externa vibrationer för placeringen av lågcementgjutmassor så att den fylls bakom formrummen. Förmågan hos självflytande lågcementgjutmassor att tränga in bakom formrum och runt ankare i svåråtkomliga områden är en stor fördel vid installationen. Dessutom kan dessa självflytande eller pumpbara gjutmassor transporteras till höga höjder (se SPRAYCAST).

DRY: sammansättningen hos ett torrt, eldfast material är sådan att det kan installeras i pulverform, utan tillsats av vatten eller flytande kemiska bindemedel, direkt på en värmekälla. Dessa DRY-material installeras ofta genom stampning eller kompaktering och är mycket användbara för snabba reparationer eller till och med för initiala installationer eller komplett omfodring av alla typer av EAF-ugnar (t.ex. CALDE™ MAG DRY K 85) eller induktionsugnar.

PATCH (som i: CALDE™ PATCH PT 86 2CP) Patchning är den idealiska installationsmetoden för snabba och tunna reparationer och slitna infodringar, särskild inom gjuteriindustrin.

PLAST (som i: CALDE™ PLAST C 90 AB): På samma sätt som för RAM. Stampmaterial har låg fuktighet och packas som bulk i tunnor, medan plastiska material är mjukare och packas som skivor i en låda. Den huvudsakliga tillämpningen för plastiska material är för stål- och värmebehandlingsugnar.

STIX (t.ex. CALDE™ STIX PB 85 C/G): STIX-material är torra material som är färdiga att använda sedan de blandats med vatten. Liknar PATCH-materialen, men används för tjockare reparationer.

SPRAYCAST (t.ex. CALDE™ SPRAYCAST F 60 R): SPRAYCAST-metoden innebär att materialet blandas med exakt vattenmängd i en högeffektiv blandare. Blandningen pumpas sedan med en kolvpump fram till installationsstället. Användningen av formar undviks. Därför kan sprutning (även våtsprutning) vara kostnads-, tids- och arbetsbesparande.
För mer information: VÅTSPRUTNING – CALDE™ SPRAYCAST

Lågporösa, tunga sprutmaterial (LPGM) (t.ex. CALDE™ GUN LA 50 SZ, CAL DE™ GUN LM 74 A): En ny sprutinstallationsteknik för lågcementgjutmassor (LCC) som gör det möjligt att få samma mekaniska egenskaper som för motsvarande LCC-material, samtidigt som man använder samma vattenmängd som för traditionella, vibrerade LCC-material.
För mer information SPRUTMASSA – LÅGPORÖS


Tidigare produktnamn för det nya sortimentet: CALDE™, ALKON®, SILICA MIX

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

CALDE™-sortimentet |

Case studies 01

CALDE™ från Calderys är ett kvalitetssortiment av eldfasta material som har valts ut för att minska installations- och torkeldningstiden samt energiförbrukningen.

Läs mer

ALKON® -sortimentet | Korundslitage

Case studies 01

ALKON® utvecklades specifikt för att lösa problemen med slitage i ugnar för primär- och sekundäraluminium.

Läs mer

SILICA MIX | Unik expertis

Case studies 01

Calderys egna stenbrott i Sverige innehåller sällsynt krossad kvartsit som är världskänd för sina unika egenskaper. Den mycket rena råvaran används i produkten SILICA MIX för gjuteriindustrin.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com