Calderys

Arbetsledning

 

Våra experter använder specialkunskaper om den eldfasta industrin för att skapa innovativa installationstekniker, ge rekommendationer och tillhandahålla arbetsledning. Genom rätt utbildning har våra engagerade tekniska medarbetare skaffat all lokal och kundspecifik kunskap som behövs för att erbjuda våra kunder den bästa installationslösningen. Via Calderysakademin har vi tagit fram speciella kurser för våra kunder, där de kan lära sig om våra installationsmetoder och -tekniker.

Några tips för en lyckad installation:

 • Förbered i god tid

  Det finns många faktor att ta hänsyn till innan man ens kan börja med installationen. Finns det tillräckligt med plats för utrustning, material och verktyg? Stora installationer kräver över tusen kubikmeter eldfast material – vart ska allt ligga? En bra leveransplan är mycket viktigt för att fastställa hur mycket material som behövs under varje steg av installationen.

 • Kontrollera installationens fortgång

  Ta fram en tidsplan och stäm av mot den regelbundet. Daglig kontroll av mängden installerat material ger en jämn och oavbruten arbetsgång. Erfarna inspektörer med överinseende och regelbunden provtagning garanterar kvaliteten på installationsmaterialet.

 • Fokusera på säkerheten

  Ha en säkerhetsplan och kontrollera att alla kan den. På Calderys ser vi till all installationspersonal har läst och förstått säkerhetsriktlinjerna i vår handbok om säkerhet vid bygg- och anläggningsarbete. Vi gör dessutom återkommande inspektioner för säkerställa att riktlinjerna följs.

Vi kan låta kvalificerad personal leda installationen av Calderys produkter. Vi kan beroende på kundens behov tillhandahålla följande tjänster:

 • Kundanpassade installationstjänster över hela världen (inklusive Sydasien och Mellanöstern via vår konstruktions- och teknikavdelning i Indien)
 • Välja ut kvalificerade installationsföretag baserat på säkerhet och kvalitet på utfört arbete
 • Utförlig projektering av installationen
 • Arbetsledning av kundens eller inhyrd installationspersonal
 • Val och leverans av erforderlig installationsutrustning och utbildade operatörer
 • Installation på totalentreprenad; inkluderar personal, utrustning och material såväl som arbetsledning, leveransplanering, förberedelse av ytan, torkeldning, avfallshantering och så vidare, antingen med egen personal eller kvalificerad samarbetspartner/underleverantör

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Projektledning | Intervju

Case studies 01

Med en kombination av tekniska kunskaper och praktisk erfarenhet bidrar våra engagerade projektledare med vad som krävs för att genomföra installationer och specialprojekt över hela världen.

Läs mer

Utbildning | Calderys akademi

Case studies 01

Calderys utbildningsprogram sprider kunskaperna om eldfasta lösningar inom koncernen för att bättre möta kundernas behov. Utbildningen stödjer sig på vår erfarenhet inom innovation.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com