Calderys

Materialval

 

En perfekt konstruktion börjar med att välja rätt material för din process.

Erfarna tekniker med lokal kännedom om marknaden och industrin arbetar samarbetar med dig för att välja den bästa produkten för just din process och optimera de ofta motsägelsefulla faktorerna prestanda, livslängd och kostnad.

Vi har dessutom verksamhetsinriktade tekniker med globala kunskaper inom sitt område som kan hjälp till om en bredare eller unik lösning behövs. De här personerna strävar efter att ligga steget före de senaste nyheterna inom sina områden och arbetar aktivt med att införa nya tekniker/lösningar i våra konstruktioner.

Vår tekniska expertis omfattar närmare bestämt:

  • Djup kännedom om kundens industriprocesser förvärvad genom erfarenhet
  • Beprövade eldfasta lösningar för en mängd industriprocesser: stål, järn, gjuterier, pannor, förbränningsugnar, cement och petrokemi
  • Kunskapsbaserad konstruktion som inbegriper områdena keramik, värmeöverföring, termodynamik, mekanik med mera
  • Kunskap om de kemiska reaktionerna mellan infodringen och din process


En ny eldfast lösning medför alltid en kostnad, men genom att omsorgsfullt välja ett lämpligt material får man:

  • Färre och kortare driftstopp för installation och underhåll
  • Minskat behov av arbetskraft för installationen och underhåll
  • Ökad produktionsvolym/kvalitet/tillförlitlighet
  • Säkrare produktionsförhållanden
  • Lämplig livscykelhantering (mindre miljöpåverkan)

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Forskning och utveckling | Calderys expertis

Case studies 01

Marknadsinriktade forskare, ingenjörer och tekniker strävar efter att möta globala och lokala behov. Våra innovativa lösningar kompletteras av god affärspraxis och stort engagemang i miljö, hälsa och säkerhet.

Läs mer

Stålskänkar | Monolitiska lösningar

Case studies 01

Våra monolitiska koncept för skänkar är en integrerad del av den metallurgiska processen och hjälper till att kontrollera föroreningen av stål, kemisk och mekanisk stabilitet, och samtidigt garantera operatörernas säkerhet.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com