Calderys

Produktutveckling

 

Calderys erbjuder det mest kompletta och effektiva sortimentet av monolitiska eldfasta produkter. Det absolut viktigaste är att välja rätt produkt, eller lösning, till våra kunder.

Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar består av ingenjörer och tekniker med god kännedom om kundernas verksamheter samt ingenjörer som arbetar med råmaterial och tekniska produktdata. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra Calderys produkter och lösningar – vi lanserar i genomsnitt 20 nya produkter varje år.

Ett sätt som vi använder för att göra det är att ta fram koncept och produkter för nya marknader, nya trender inom teknik och arbetsmiljö.

Lösning i praktiken

Efter en ny säkerhetsförordning som kräver märkning av produkter som innehåller mycket små mängder farliga råmaterial, lyckades vi reducera mängden råmaterial i våra produkter under gränsvärdet som kräver den speciella märkningen.

Som svar på våra kunders krav på snabb driftsättning av utrustningen, utvecklade vi ett nytt bindemedel som medger snabb torkeldning av den monolitiska infodringen (se fokus om snabbhärdande gjutmassor, QDNC – Tidsbesparing). Vi har tagit fram ett komplett sortiment av snabbtorkeldbara produkter (CALDE™ CAST NA 55 QD, CALDE™ CAST NM 60 QD, CALDE™ CAST NB 82 QD, ALKON® CAST NB 84 QD) som vi dessutom håller på att utöka.

Vi har också gjort det möjligt att använda nya råmaterialkällor och återvunna råmaterial.

Lösning i praktiken

Ett bra exempel är lanseringen av ett cement med aluminiumoxid som tillverkas på Calderys India Refractories Ltd produktionsanläggning Katni i Indien, och som vi nu använder på alla andra produktionsanläggningar.

Avslutningsvis så anpassar vi våra produkter till nya processer hos kunden såväl som kravet på ökad maskintillgänglighet, genom att reducera stilleståndstiden, förlänga tiden mellan underhåll och introducera snabbare underhållsmetoder.

Lösning i praktiken

En del av våra kunder i cementindustrin använder numera alternativa bränslen i cementtillverkningen. För att anpassa sig till den här utvecklingen tog Calderys fram en serie eldfasta material beständiga mot kemikalierna som bildas av dessa bränslen. En av produkterna för cementindustrin är CALDE™ CAST NA 48 QD som är alkalibeständig.

De konsekventa framgångarna för vår produktutveckling baserar sig en praktisk blandning av grundläggande forskning, ibland i samarbete med berömda universitet, och en stark marknadsorienterad inställning. Calderys är medlem i FIRE (Federation for International Refractories Research and Education) och DRUIDE-konsortiet, ett franskt nationellt forskningsprogram som fokuserar på beständigheten hos eldfast keramik som används i energiproducerande avfallsförbränningsanläggningar. Programmet ger forskarstuderande möjlighet att bedriva forskning tillsammans med Calderys forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi forskar inte bara i samarbete med universitet, utan har också forskningssamarbeten med några av våra kunder. Genom att följa kommande lagstiftning och vår vision om hållbar affärsverksamhet ser vi till att alla våra produkter levereras med all produktinformation och tillhörande teknisk, miljö- och säkerhetsdokumentation.

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Forskning och utveckling | Calderys expertis

Case studies 01

Marknadsinriktade forskare, ingenjörer och tekniker strävar efter att möta globala och lokala behov. Våra innovativa lösningar kompletteras av god affärspraxis och stort engagemang i miljö, hälsa och säkerhet.

Läs mer

Snabbtorkande | Produkter

Case studies 01

Calderys innovativa snabbtorkande gjutmassor utan cement ger utmärkt mekanisk hållfasthet, snabb torkeldning och uppvärmning och utan härdningstid, vilket leder till tids- och energibesparingar

Läs mer

Gjutlådor | Renhet i stål

Case studies 01

Den här lösningen som har testats och visat sig effektiv i stora stålverk har till uppgift att optimera stålets renhet i gjutlådan samt förbättra avskiljningen av väte.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com