Calderys

Innovativa installationsmetoder

 

Calderys har arbetet med att ta fram eldfasta lösningar i många år. Våra medarbetare vet att monolitiska infodringar inte får sina slutgiltiga egenskaper vid tillverkningen, utan under installationen på plats. Faktum är att en bra installation i stor utsträckning bidrar till infodringens effektivitet.

Calderys specialister på forskning och utveckling strävar alltid efter att förbättra installationsmetoderna för våra produkter. Nedan är några framstående produkter som förbättrar installationen genom ökad kvalitet, mindre arbetsinsats eller högre säkerhet:

  • Självflytande massor – CALDE™ FLOW – ser till att högpresterande material snabbt kan installeras i svåråtkomliga utrymmen, vilket ger lägre installationskostnader och bättre funktion i dessa utrymmen.
  • Hyrate-produkter – CALDE™ HYRATE – gör att plastiska material med god beständighet mot termisk chock kan sprutinstalleras. Resultatet blir en mycket snabbare applicering jämfört med den traditionella stampningsmetoden, som är förenad med hälsorisker bl a avseende vibrationer.
  • SprayCast™-material – CALDE™ SPRAYCAST – kombinerar de tekniska egenskaperna hos lågcementgjutmassor med en sprutinstallationsteknik. SprayCast™-processen som även kallas shotcreting kännetecknas av en mycket hög installationskapacitet.
  • Sprutmassor med låg porositet – CALDE™ GUN L – ger egenskaper liknande gjutmassor i en sprutinstallerad produkt, samtidigt som vanlig installationsutrustning kan användas.
  • prefabricerade block av monolitiska material ger snabbare, enklare och säkrare installationer och kan användas för att göra komplicerade former som ger överlägsna prestanda. Våra nya produkter CALDE™ BLOCK ROOF, CALDE™ BLOCK SKIDS och CALDE™ BLOCK POST ger det bästa marknaden kan erbjuda i form av färdiggjutna block för reheat-ugnar


Vi kan dessutom erbjuda djupt gående utbildningar och kurser för de flesta installationsmetoder via Calderysakademin.

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Fråga experten

Fokus

Sprutning | Låg porositet

Case studies 01

Calderys innovativa installationsteknik för täta sprutmassor med låg porositet kan öka installationskapaciteten på plats med cirka 50 %.

Läs mer

Sprutning av lågcementmassa | CALDE™ SPRAYCAST

Case studies 01

Med den här högeffektiva sprutningstekniken kan man få egenskaper som liknar gjutning, men med en effektivitet och installationskapacitet som överstiger vanliga sprutmetoder.

Läs mer

Utbildning | Calderys akademi

Case studies 01

Calderys utbildningsprogram sprider kunskaperna om eldfasta lösningar inom koncernen för att bättre möta kundernas behov. Utbildningen stödjer sig på vår erfarenhet inom innovation.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com