Calderys

Nätverk

 

Med erfarenhet av alla tunga industrier i världen har Calderys kapacitet att bli er integrerade partner för eldfasta material och möta alla projektkrav, från ritbordet till färdig installation. Även om vi är internationella så ingår även specialiserad lokal kännedom i våra lösningar för att möta era specifika behov.

Med ett globalt nätverk av 19 produktionsanläggningar, 100 projektledare, 70 tekniska specialister och ingenjörer och 31 försäljningskontor, kan Calderys hjälpa er affärsverksamhet över hela världen. Företaget tillhandahåller tillförlitliga och effektiva kvalitetsprodukter tillsammans med bästa möjliga kundservice. Vi har tagit fram ett internationellt utbildningsprogram, Calderys akademin, som ger utbildning på eldfasta material som även våra kunder och samarbetspartners kan ta del av.

Genom att använda våra globala kunskaper och expertis kan vi hjälpa er verksamhet över hela världen. Internationella projekt som involverar flera länder och mångkulturella grupper med medarbetare är mycket vanligt på Calderys. Våra kommunikationskanaler och vår organisationsstruktur ger oss större möjlighet att samarbeta över nationella, lokala och funktionella gränserna.

being everywhere you need us to be...
Zoom
Implantations
  • Plants + Offices
  • Offices

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Kontakta oss

Fokus

Forskning och utveckling | Calderys expertis

Case studies 01

Marknadsinriktade forskare, ingenjörer och tekniker strävar efter att möta globala och lokala behov. Våra innovativa lösningar kompletteras av god affärspraxis och stort engagemang i miljö, hälsa och säkerhet.

Läs mer

Nätverkskunskap | Intervju

Case studies 01

Internationella projekt som involverar flera affärsenheter är mycket vanligt på Calderys. Det är ett bra exempel på medarbetare som använder företagets resurser för att hjälpa våra kunder.

Läs mer

Projektledning | Intervju

Case studies 01

Med en kombination av tekniska kunskaper och praktisk erfarenhet bidrar våra engagerade projektledare med vad som krävs för att genomföra installationer och specialprojekt över hela världen.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com