Calderys

Företagsprofil

 

Som en global ledare inom eldfasta lösningar och tjänster, erbjuder vi service till kunder över hela världen med säkra, pålitliga och högpresterande eldfasta lösningar inom flera branscher - järn, stål, gjuteri, aluminium, cement & kalk, olje- & kemiska raffinaderier och pannor & förbränningsugnar.
Vårt globala nätverk av specialiserade industriexperter och projektledning säkerställer att vi levererar vårt löfte till dig om överlägsen prestanda och service. Med 2500 anställda, 19 produktionsenheter och 31 internationella försäljningskontor - vi hjälper dig att nå dina ständigt ökande produktivitetsmål samtidigt som vi garanterar säkerheten för din personal och integritet för din utrustning.

Viktiga fakta och siffror

 • Över 2 500 anställda i 31 länder
 • 19 produktionsanläggningar i 16 länder med totalt 600,000 tons kapacitet
 • Egna gruvor för garanterad tillgång av råmaterial
 • Över 500 miljoner euro i årsomsättning
 • 3 forsknings- och utvecklingscenter samt 11 design- och konstruktionscenter
 • Calderys är ett helägt dotterbolag till Imerys
 • 450 ingenjörer, arbetsledare, tekniska experter och projektledare
 • 150 stora projekt implementeras varje år
 • Betrodda av globalt ledande industrier inom cement, stål och petrokemi
 • Vi levererar genom våra engagerade landsorganisationer till små- och medelstora företag över hela världen
 • Vi arbetar med stora ingenjörs-, OEM, och EPC företag över hela världen

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Kontakta oss

Fokus

Forskning och utveckling | Calderys expertis

Case studies 01

Marknadsinriktade forskare, ingenjörer och tekniker strävar efter att möta globala och lokala behov. Våra innovativa lösningar kompletteras av god affärspraxis och stort engagemang i miljö, hälsa och säkerhet.

Läs mer

CALDE™-sortimentet |

Case studies 01

CALDE™ från Calderys är ett kvalitetssortiment av eldfasta material som har valts ut för att minska installations- och torkeldningstiden samt energiförbrukningen.

Läs mer

Projektledning | Intervju

Case studies 01

Med en kombination av tekniska kunskaper och praktisk erfarenhet bidrar våra engagerade projektledare med vad som krävs för att genomföra installationer och specialprojekt över hela världen.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com