Calderys

Calderys åtaganden

 
Together for more

TOGETHER FOR MORE” ger uttryck åt vårt åtagande gentemot dig. Detta är mer än bara ett uttalande. Det visar ett starkt varumärkeslöfte. Vi lyssnar på dig och förstår dina behov. Vi tror på att arbeta som ett gemensamt team tillsammans med dig och siktar på ständiga förbättringar. Våra affärsprinciper definierar vår företagskultur, vilket understryker en helhetssyn på kunder, anställda och affärsbekanta i stort. Dessa principer vägleder oss i hur vi närmar oss våra kunder genom att tillåta oss att sätta rätt mål för dem, utveckla win-win relationer och skapa möjligheter för mer.

Our business principles

For Calderys, “Together for More” embodies the business principles that guide us:

Business principles

RESULTATDRIVEN

Vårt uppdrag är att leverera värde till våra kunder. Vi är ett resultatinriktat företag, och tror på att uppnå våra mål med engagemang och ansvarstagande gentemot våra intressenter.

MEDARBETARE

Vi tror på våra medarbetare och är stolta över dem. Vi främjar mångfald, möjliggör professionell & personlig utveckling för alla och envar, och att garantera säkerhetsnormer i världsklass för våra medarbetare och våra kunder är kärnan i vår organisationskultur.

SAMARBETE

Vår arbetskultur bygger på ett nära samarbete mellan grupper spridda över hela världen. Den kännetecknas av att dela med sig av bästa praxis globalt, och att arbeta med en kollektiv anda med rättvisa och öppenhet.

STÄNDIG FÖRBÄTTRING

I varje led av vår verksamhet så tror vi på att utmana status-quo och vi siktar mot proaktiva stegvisa förbättringar som leder till värde-ökning och positiv förändring både för våra kunder och för oss själva.

Document Center

Calderys I Skandinavien

Calderys I Skandinavien

Kontakta oss

Fokus

Utbildning | Calderys akademi

Case studies 01

Calderys utbildningsprogram sprider kunskaperna om eldfasta lösningar inom koncernen för att bättre möta kundernas behov. Utbildningen stödjer sig på vår erfarenhet inom innovation.

Läs mer

Säkerhet | Säker start i Indien

Case studies 01

Den indiska versionen av koncernens säkerhetsutbildning syftar till att höja den enskilda individens säkerhetsmedvetande, beteende på anläggningen, skapa ett gemensamt säkerhetsspråk och förbättra säkerhetstänkandet.

Läs mer

Forskning och utveckling | Calderys expertis

Case studies 01

Marknadsinriktade forskare, ingenjörer och tekniker strävar efter att möta globala och lokala behov. Våra innovativa lösningar kompletteras av god affärspraxis och stort engagemang i miljö, hälsa och säkerhet.

Läs mer

Jobb & Karriär

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com